วัดพระแก้ว เชียงราย

เว็บบอร์ด

นั่งสมาธิ

เปิดอ่าน 1053 ครั้ง

อยากทราบว่าพระที่วัดพระแก้ว มีการทำวัตรเช้าเย็นแล้วนั่งสมาธิร่วมกันหรือไม่


วัดพระแก้วมีการทำวัตร-สวดมนต์ทุกเช้าค่ำอยู่แล้ว และมีการสวดมนต์ทุกวันเสาร์ด้วย


การนั่งสมาธิ ไม่ได้มีทุกวัน ตามแต่ผู้นำทำวัตรจะนำ บางวันก็นั่ง บางวันไม่ได้นั่ง ยกเว้นช่วงเข้าพรรษาที่ต้องทำทุกวัน ในช่วงนี้ เป็นช่วงที่เน้นการเตรียมตัวสอบ จะมีการสอบนักธรรมในวันที่ 22-25 พ.ย. นอกจากนั้น ก็รีบเร่งเรียนภาษาบาลีให้จบ เพื่อจะสอบต่อไป มีการเรียนการสอนภาคค่ำด้วย ตั้งแต่เวลา 17.30 - 19.30 น. คือเรียนทั้งวัน ภาคเช้า-กลางวัน ก็เรียนปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ภาคค่ำก็เรียนบาลี เช้าบิณฑบาต ฉันเสร็จขึ้นไปสวดมนต์ในพระอุโบสถ 8.00 น.ไปเรียน พักเพลแล้วเรียนต่อถึง 16.00 น. พักชั่วโมงกว่า เพื่อช่วยกันปัดกวาดลานวัด ทำงานที่ได้รับมอบหมาย แล้วไปเรียนต่อในเวลา 17.30 น. วัดเน้นการศึกษาเป็นหลัก พระเณรที่มาอยู่วัดพระแก้ว ก็รู้ตัวว่า ตนเองสมัครมาอยู่วัดนี้เพื่อการศึกษา ภาคเช้า พระเณรทำวัตรสวดมนต์ประมาณ 60% ไม่ครบจำนวน เพราะหลายท่าน ต้องทำเวรปัดกวาด จัดสถานที ดูแลโรงครัว ห้องน้ำ ฯลฯ ภาคเย็น พระเณรส่วนใหญ่ก็ไปเรียนกัน จึงมีผู้ทำวัตรสวดมนต์บางตา การสวดมนต์ ทำสมาธิ ก็ไปทำตอนเข้าเเถวในโรงเรียน หรือในวิชาธรรมะภาคปฏิบัติ

ตอบกระทู้