วัดพระแก้ว เชียงราย

เว็บบอร์ด

ทายาทกรรม ทำไมเราต้องได้รับผลกรรมทั้งๆ ที่เราไม่ได้ทำด้วยหละค่ะ

เปิดอ่าน 1938 ครั้ง

ทำไมเราต้องรับผลกรรมจากบรรพบุรุษทั้งๆ ที่เราไม่ได้ทำ ด้วยหละค่ะ แค่กรรมของเราก็หนักจะแย่อยู่แล้ว


โปรดจำไว้เสมอว่า สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนเอง - เป็นผู้รับผลของกรรม-เป็นผู้มีกรรมเป็นกำเนิด-เป็นผู้มีกรรมเป็น เผ่าพันธุ์-เป็นผู้มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย- จักทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่ว จักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตน เราทำกรรมอะไรไว้ก็เป็นของของเราทั้งสิ้น อย่างเช่นเรากินข้าวแล้วบอกให้คนอื่นช่วยอิ่มแทนเราก็เป็นไปไม่ได้ คนอื่นดูหนัง เราขอฝากให้ดูแทนเราก็ไม่ได้อีก เนื่องจากกรรมที่เราเคยสร้างไว้ เพราะฉะนั้น เราเท่านั้นเองที่จะต้องเป็นทายาท คือ ผู้รับผลของกรรมนั้น ไม่ว่าจะหว่านพืชคือกรรมชนิดไหน เราจะต้องได้รับผลกรรมชนิดนั้น เราเป็นทายาทของกรรม เราทุกคนเกิดมาด้วยกฎแห่งกรรม เราเกิดเป็นมนุษย์ เราเกิดมาเป็นคนไทย เกิดเป็นผู้หญิง เกิดเป็นผู้ชาย อายุสั้น อายุยืน ร่ำรวย ยากจน สวย ไม่สวย โง่ ฉลาด กรรมเป็นตัวกำหนดทั้งสิ้น ดังนั้นกรรมไม่สามารถรับแทนกันได้นะจ๊ะ


บุคคลที่เกิดมาในยุคเดียวกัน ต่างเคยทำกรรมร่วมกันมาอย่างใดอย่างหนึ่ง จึงได้มาพบเจอะเจอกันในชาติปัจจุบัน พ่อทำกรรมชั่วไว้ ผลอาจตกหรือกระทบต่อลูกญาติมิตร ก็พึงทราบว่า ทุกคนต่างเคยได้ทำกรรมร่วมกันในชาติก่อน ๆ จิตเป็นธรรมชาติที่สั่งสมกรรมและกิเลส เราเวียนว่ายตายเกิดมานับชาติไม่ถ้วน กรรมที่ยังไม่ส่งผลก็ตามส่งผลไปตลอดตามที่มันจะมีโอกาส ไม่ต้องรับผลของกรรม ก็ต่อเมื่อได้ทำลายซี่กรรม วงล้อของกรรมเสียได้ คือทำลายกิเลส บรรลุพระนิพพานนั่นแล กรรมของผู้อื่น ส่งผลกระทบต่อเราอย่างไร ก็พึงสำเหนียกว่า กรรมของเรา ก็ส่งผลกระทบต่อผู้อื่นเช่นเดียวกัน กรรมดีของเรา ทำให้ญาติพี่น้องมีความสุข มีเกียรติ มีศักดิ์มีศรี ทำให้สังคม สงบสุข ประเทศชาติรุ่งเรือง กรรมชั่วของคน ๆ หนึ่ง ก็อาจทำให้สังคม คนอื่น ๆ มากมายต้องรับความทุกข์ยากไปด้วย "เพราะสิ่งนั้นมี สิ่งนี้จึงมี เพราะสิ่งนี้มี สิ่งนั้นจึงมี"


ทายาทกรรม คือเราทำอะไรไว้ต้องได้รับผมเอง คือเป็นทายาทกรรม ของสิ่งที่เราทำไว้ ไม่ใช้ รับกรรมที่พ่อแม่ทำมาครับ ผิดแล้ว


ขอให้ท่านผู้รู้ช่วยตอบด้วยเพื่อเป็นธรรมทานค่ะ หากเราต้องเลี้ยงดูพ่อที่ไม่ดี(คือ ตั้งแต่จำความได้ เขากินเหล้าเมาอาละวาดำไม่ดูแลส่งเสียงลูกเมียแม้แต่ตัวเองเขาก็ทำเป็นภาระให้ภรรยาเลี้ยง)พอสังเขป. ณ ปัจจุบันคุณแม่เสียชีวิตแล้วด้วยความเหนื่อยยากจนลมหายใจสุดท้ายและไม่มีใครเลี้ยงพ่อแทนแม่แล้วพี่ทุกคนที่เคยอยู่ด้วยตอนมีแม่ออกจากบ้านกันเพราะเขาเกลียดพ่อ ไม่มีใครเอาแก่เลย (พ่อแม่ไม่มีมรดกค่ะ)เป็นเหตุให้ดิฉันต้องกลับเข้ามาเลี้ยงพ่อต่อจากแม่ (ดิแต่พ่อร้ายยเหมือนเดิมให้เงินก็ชื้อเหล้าและหวยและไม่เคยสนใจว่าเราหาเงินลำบาก(ดิฉันส่งเสียแม่โดยตลอดถึงแม้จะแต่งงานแยกครอบครัวอยู่บ้านตัวเอง) ที่เล่ายาวก็ให้ช่วยวิเคราะว่าเราทำกรรมแบบไหนถึงต้องรับกรรมเช่นนี้ อยากทราบค่ะ จะได้ไม่ทำอีก (พอแม่เสียก็เริ่มปฏิธรรมจริงจังค่ะประมาณ1ปี)

ตอบกระทู้