วัดพระแก้ว เชียงราย

เว็บบอร์ด

การสมาทานศีลและการผิดศีล

เปิดอ่าน 1640 ครั้ง

นมัสการตุ๊ลุงบ้านนอกค่ะ หนูเคยอ่านหนังสือว่าการที่เราสมาทานศีลทุกวันศีลจะคุ้มครองเราหนูก็สมาทานศีลห้าทุกวันค่ะ แต่หนูก็ผิดศีลข้อหนึ่งทุกวันด้วยค่ะเพราะที่บ้านหนูยุงเยอะมาก หนูขอเรียนถามว่า การที่เราสมาทานศีลแล้วเราทำผิดศีล กับการที่เราไม่ได้สมาทานศีลแต่เราฆ่ายุง กับการที่เราไม่ได้สมาทานศีลแต่เราก็ไม่ได้ทำผิดศีลเลย อย่างไหนจะเป็นบุญหรือเป็นบาปมากกว่ากัน


ขอตอบบางประเด็นก่อน 1. ศีลในพระพุทธศาสนา เป็นเจตนาที่จะไม่ก้าวล่วงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไม่ดี ไม่ถูกต้อง เราตั้งใจว่า จะไม่ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ เพราะเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ เราจึงมีการสมาทานศีล คือเอ่ยวาจาว่าเรามีเจตนาตั้งใจเช่นนั้น 2. เมื่อเอ่ยวาจาว่าจะไม่ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ เราก็ควรรักษาให้ได้ รักษาไม่ได้ก็เป็นเหมือนไม่รักษาคำสัตย์ ไม่ซื่อตรงต่อตนเอง 3. การทำผิดทั้งที่รู้ว่ามันผิด บาปน้อยกว่าทำผิดโดยไม่รู้ว่าผิด (อันนี้แตกต่างจากความเข้าใจของเราทั่วไป) ขณะที่ฆ่ายุงโดยรู้ว่าเป็นการผิดศีล จิตกุศลกับอกุศลเกิดสลับกัน อกุศลจึงมีกำลังน้อย บาปก็เลยน้อยไปด้วย กำลังของเจตนาอ่อน บาปก็เลยอ่อน อีกประการหนึ่ง ยุงเป็นสัตว์มีคุณน้อย ก็ทำให้บาปนั้นน้อยไปด้วย อันนี้แตกต่างจากสัตว์ที่มีคุณมาก เช่น ฆ่าสุนัขที่เลี้ยงไว้เฝ้าบ้าน 4. ศีลเกิดขี้นได้หลายขณะ ไม่จำเป็นต้องสมาทานมาก่อนก็ได้ ท่านเรียกว่า วิรัติ ซึ่งมี 3 ลักษณะ คือ - สัมปัตตวิรัติ ได้แก่ การงดเว้นจากความชั่ว เพราะมีหิริความอายชั่วและโอตตัปปะ ความกลัว บาป นั่นคือ เมื่อมีเหตุการณ์ที่เป็นใจให้เราทำผิดหรือทุจริตคอร์รัปชั่น เราสามารถห้ามใจตัวเองได้เพราะรู้สึกอายตัวเอง หรือเพราะกลัว เช่นกลัวเสียเกียรติ เป็นต้น - สมาทานวิรัติ ได้แก่ การงดเว้นจากบาป ความชั่วและอบายมุขต่างๆ ด้วยการสมาทานศีล 5 หรือศีล 8 จากพระสงฆ์โดยเพียรระมัดระวังไม่ทำให้ศีลขาดหรือด่างพร้อย แม้มีสิ่งยั่วยวนภายนอกก็ไม่หวั่นไหวหรือเอนเอียง (คุณตามบุญ จัดอยู่ในข้อนี้) - สมุจเฉทวิรัติ ได้แก่ การงดเว้นจากบาป ความชั่วและอบายมุขต่างๆ ได้อย่างเด็ดขาด ข้อนี้ เป็นคุณธรรมของพระอริยเจ้า คือเป็นการงดเว้นโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องสมาทาน เป็นเรื่องของสภาวะจิตที่ไม่มีกิเลสให้ทำบาปได้เลย แค่นี้ก่อน เทศน์นาน เดี่ยวหลับหมด เอวัง


หนูตามบุญ คำตอบคนชื่อองค์ดำตอบ ถูกต้องและชัดเจนที่สุดแล้วนะ ตุ๊ลุงไม่ขอตอบอีกแล้วนะจ๊ะ *Tarmboon, You may take the opportunity to observe the five precepts as a means of developing higher virtues and self-control. Also self-reliance and responsibility are important features of the practice of Buddhist morality.


นมัสการพระอาจารย์ค่ะ ขอบพระคุณสำหรับคำแนะนำซึ่งจะเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้องต่อไป To the old monk, Thank you very much , I will be make and control myself to observe the five precepts,everything I do, I do for myself on the next and now. Thank you very much again for your moral success.


Tarmboon! You’re welcome, I think that you already know that practicing precepts is a great way of improving your mind, increasing your happiness and awakening such as generosity, patience, kindness, truthfulness, and so on. What you are doing now is good enough as a good Buddhist. Actually what we need is peace of mind and inner happiness; such intrinsic experience cannot be bought with money or power. If we follow the teachings of the Buddha to lead a dignified, noble and harmless life, then we will find inner peace and happiness. This is so because we are now willing to reduce our greed, hatred and delusion. Others will see your change and when they are curious to ask, it's time you could share your discovery with them. Anyway,Tarmboon… Your English is very excellent level!


To the old monk, I am just a little girl and very little knowledge .But when I found the teachings of the Buddha,I thought I knew the liberation of suffering. Every people have unjust deed of them-self, especially I am . So I must be learning and hardly practice with effort and patience,I need to release, to peace of mind and Nirvana. Thank you very much for your kindness suggestion, it is very helpful for me and others. I wii try to do. Sathoo, Sathoo, Sathoo, Arnumotana Mi.


เขาว่าอะไรกันบ้างคะ ข้างบนน่ะ


พระอาจารย์วัดพระแก้วเก่งจริงๆคะ ภาษาเยี่ยม ชมคะ


พระอาจารย์รูปไหนคะทำไมไม่บอกชื่อจริงๆ หนูอยากทราบคะ เพราะไปทำบุญที่วัดพระแก้วบ่อยๆ แม่หนูบอกว่ามีหลายรูปเป็นระดับถึง ดร.พูดภาษาอังกฤษได้ทุกรูป ปลื้มจังคะ ทำไมพระอาจารย์ไม่เปิดสอนพิเศษภาษาอังกฤษหละคะ หนูจะได้มาเรียนบ้างคะ ขอบคุณคะ


ที่ตอบเป็นอังกฤษ ไม่ใช่พระที่วัดพระแก้ว แต่เคยเรียนที่วัดพระแก้ว ก็มาช่วยกันตอบ จึงไม่อาจรับคำชมได้เต็มที่นัก ความสามารถของมนุษย์มีไม่เหมือนกัน นั่นเป็นความงามของการมีมนุษย์ในโลก


To...D.S. kid! You are from D.S school aren’t you? Are you a senior high school? What is your level in English? What the most difficult part about learning English? Even if you study English at a language school it doesn’t mean you can’t learn outside of class.Using as many different sources, methods and tools as possible, will allow you to learn faster.There are many different ways you can improve your English, so don’t limit yourself to only one or two. The biggest problem most students face in learning English is their own fear. Please remember it is necessary to learn English if you are planning to study at a foreign university or school.


Yes, I'm from D.S. high school kha,my English is not so good but it's my favourite subject kha, sometimes I think that it's very difficult for me at school. Thanks for your good advice. Tulung, How long have you learned English? Could I study english with you? Do you have an e.mail address? So that I can ask you by mail. Thanks in advanced...


To M.5 student..... I have been learning English since I started to go going to primary school. I learned English by myself and rarely went to English class as well. I enjoy learning through interaction with people who are good at English. I also love to participate in the English language community, reply to the discussions and sometimes I start a discussion too. Anyway,one of the best ways in regard to how to learn English well is to speak. Speak as much as you can in English, even though you may be uncomfortable at first. Please remember that everyone will understand that you are learning to speak English and are likely to be shy when you try it at first. This is not a problem. If you don't start, you will never learn, so give it a try, even though the first time might be hard, the next will be easier, and the next even easier, and so on. The more you speak English, the better you'll become, so don't be afraid. Speak out, and pretty soon, you'll be speaking English easily and will wonder what you were ever worried about. ** I will give my E-mail adress to you next time, Bye for now.


Thanks again Tulung, What a good hearted monk you are! I would like to discuss about english subject with you, It will make me have a good knowledge about english, Please tell me more how to learn english, Would you mind telling me your real name? You live in Wat Phrakeaw don't you? How old are you kha? Are you an english teacher? Have you ever come to visit my school before? Thanks in advanced Kha Tulung. I hope you can answer my questions.


Dear M.5 student, I'm sorry I can't tell you about my age.. I think I'm getting old. Also I can't tell what's my real name, or who I am! Don't ask me personal questions!! I must tell you that I am the old monk in a small temple in rural Chiang Rai. Well, that’s right.. English is not only the most useful language in the world, It is also one of the easiest languages to learn and to use. Try to learn English every day. It is much better to study 30 minutes each day than to study for 3 hours once a week. However… I am looking forward to welcoming you to the magnificent temple of Chiang Rai (Wat Phrakaew) where you will be sure to make friends and improve your English.


Dear The old monk/Tulung Why can't I ask you about your personal stories? Because of I would like to know you and want to know an english teacher as you are, I'm sorry asking you those questions, I have to tell you that I'm very happy to know you.My Mom always makes merit at Wat Phrakaew and I had told her that I have known a kind-hearted buddhist monk over there named The old monk or Tulung, She's very proud of me, because she wants me good at english and it makes me improve my english as well, I hope to see you one day so that I may know you better. Hoping to read your messages once again. See you kha.


Hi, The old monk, - Why English is a very important language in the world? - Why English is very important for students? - What is the biggest problem students around the world have when trying to learn to speak English? - What are your favourite methods to learn English?


I must call English that the language of communication. Why? Because it seems all the people in the world have agreed to use English to talk to each other. Also English is the language of technology, especially high technology like computer science, genetics, and medicine. If you're going to read about technology, you'll probably have to do it in English. Please remember that English is not only the most useful language in the world. It is also one of the easiest languages to learn and to use. Learning to speak English well may be the best thing you can do to improve your life. Because English is the one of the most widely spoken languages in the world. English is important because it is our international Language. It is used in many countries. English is a common language to students. Teachers should motivate students for participative learning. This will solve all the stumbling blocks in students. Teaching learning is not a one-way process. It is a multi-way process. As soon as the teaching is over, students should raise their doubts, clarification, etc. Whenever possible, students should listen to native English speakers engaging in conversation or teaching concepts. This practice sharpens students' ears to unique rhythms and pronunciation of English and can provide insight into more abstract and advanced English, such as phrasal verbs and slang.


Thanks, the old monk for your answers. I appreciated for your reply. I will pay attention to study hard so that I may be good at English in the future. I do hope asking you again for more questions next time. Byeeeee


Oh, My god... You Pen Dek Dee Mark Mark, Ma Jark Samakkhi Rue Damrong Kha? Tam Mai Keng Mark Mark..


Congratulations for Thai Students!!!


i am student in m.1 of Phanpit A. Phan. i want to apply to be your student. are you ok?


กระทู้นี้น่าสนใจมาก อยากให้มีการถามเรื่องปัญหาภาษาอังกฤษเยอะๆพวกเด็กเชียงรายจะได้เก่ง


I like reading this theme, It is very useful for students who love learning English. Please post more English themes(topics) so that all students can educate and study about English. The topic is worth discussing.


พระอาจารย์เคยไปที่ ร.ร.พานพิทยาคมป่าวคะ ไปสอนที่ ร.ร. หนูบ้างดิ


พานพิทยาคม กับพานพิเศษพิทยา ร.ร.เดียวกัยป่าว เห็นว่า น.ร.เก่งสอบเข้า ส.ว.ค. และ ด.ส. ได้เยอะแต่ละปี แต่เราอยู่ ด.ส.


คนละโรงเรียน พานพิทอยู่ทางด้านทิศใต้ ส่วนพานพิเศษอยู่ท่านด้านทิศเหนือ ยังมีอีกโรงเรียนที่ดังในพาน คือศิริมาตย์เทวี โรงเรียนที่ผลิตบุคคลากรของพานที่ดังที่สุด

ตอบกระทู้