วัดพระแก้ว เชียงราย

เว็บบอร์ด

พระธุดงค์

เปิดอ่าน 1095 ครั้ง

เห็นพระสายธรรมยุติเดินธุดงค์กันมาก พระสายมหานิกายมีการเดินธุดงค์บ้างไหมคะ


มีหลายวัดทำกันอยู่ วัดดอยอินทรีย์ วัดพระธาตุโกฎิแก้ว เป็นต้น อนึ่ง พระธุดงค์ไม่ต้องเดินก็ได้ ธุดงค์มี 13 ข้อ อยู่วัดก็ธุดงค์ได้ พระสายธรรมยุตก็มีทั้งพระป่า (อรัญญวาสี) และพระบ้าน (คามวาสี) เดิมที การอยู่ป่าเป็นลักษณะพิเศษของพระสายธรรมยุตที่ในหลวงร.๔ ท่านประสงค์ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่ง ขณะเดียวกัน ก็พึงสังวรว่า พระพุทธศาสนาให้อิสระ เราจึงมีพระป่า พระบ้าน พระพัฒนา พระกิจกรรม พระปกครอง พระเผยแผ่ พระหมอดู พระหมอยา พระจิปาถะ


การถือธุดงค์ของพระป่า มีข้อปฏิบัติ "ธุดงควัตร" 13 ประกอบด้วย 1.ถือการนุ่งห่มผ้าบังสุกุลเป็นวัตร 2.ถือการนุ่งห่มผ้าสามผืนเป็นวัตร 3.ถือการบิณฑบาตเป็นวัตร 4.ถือการบิณฑบาตไปโดยลำดับแถวเป็นวัตร 5.ถือการฉันจังหันมื้อเดียวเป็นวัตร 6.ถือการฉันในบาตรเป็นวัตร 7.ถือการห้ามภัตตาหารที่เขานำมาถวายภายหลังเป็นวัตร 8.ถือการอยู่ป่าเป็นวัตร 9.ถือการอยู่โคนต้นไม้เป็นวัตร 10.ถือการอยู่อัพโภกาสที่แจ้งเป็นวัตร 11.ถือการอยู่ป่าช้าเป็นวัตร 12.ถือการอยู่ในเสนาสนะตามมีตามได้เป็นวัตร 13.ถือเนสัชชิกังคธุดงค์ คือการไม่นอนเป็นวัตร อานิสงส์ การปฏิบัติธุดงควัตร ทำให้พระป่าที่จาริกไปตามป่าเขา พำนักตามโคนไม้ เพิงผาและตามถ้ำเป็นอยู่อย่างสมถะ เสียสละ ลดละอุปโภคบริโภค ทำให้จิตของท่านเป็นอิสระพ้นจากพันธนาการเครื่องร้อยรัดขัดขวาง สู่ความเบาสบาย สงบ เอื้อต่อการเจริญสมาธิภาวนา บำเพ็ญความเพียร


เห็นหลายๆวัดก็มีพระนักเทศน์ พระนักสวด(มนต์) และบางแห่งก็มีพระนักสวด(ด่า)ใครๆด้วย

ตอบกระทู้