วัดพระแก้ว เชียงราย

เว็บบอร์ด

แจ้งข่าวออกหนังสือเดินทางไปต่างประเทศเคลื่อนที่

เปิดอ่าน 1094 ครั้ง

ท่านใดที่มีโครงการเดินทางไปทัวร์ธรรมมะต่างประเทศ ตอนนี้กระกรวงการต่างประเทศจะมาบริการทำหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ วันที่ 15-19 พฤศจิกายนที่ โรงเรียนเทศบาล 6 ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท ค่าจัดส่ง 35 บาท สนใจเชิญนะคะ


อนุโมทนาที่แจ้งให้ทราบ การไปเยี่ยมชมบ้านเมืองต่าง ๆ การจาริกไปเพื่อได้พบผัสสะใหม่ ๆ มีมาแต่โพธิกาล พระพุทธองค์ออกจาริกหลังพรรษาไปยังเมืองน้อยใหญ่ พระสงฆ์ทั้งปวงก็เป็นนักเดินทางทั้งสิ้น เพราะการอยู่กับที่ ทำให้เกิดการติด ติดวัด ติดงาน ติดโยม ติดตัวเอง (อันนี้สำคัญ)

ตอบกระทู้