วัดพระแก้ว เชียงราย

เว็บบอร์ด

ศีลของภิกษุณีกับศีลของพระภิกษุ

เปิดอ่าน 1209 ครั้ง

ศีลของนางภิกษุณีในปัจจุบันจะมีเท่าในพุทธกาลไหม หรือแตกต่าง และศีลของพระภิกษุซึ่งเป็นบุรุษเพศทำไมน้อยกว่าภิกษุณีซึ่งเป็นสตรีเพศ ศีลกับสิกขาบทแตกต่างกันหรือเหมือนกันคะพระอาจารย์ ตอบหนูหน่อย สงสัยมานานแล้ว ขอบคุณคะ


ภิกษุณีธัมมนันทา แห่งวัตรทรงธรรมกัลยาณี จ.นครปฐม ท่านเป็นผู้ปกครองภิกษุณีในประเทศไทย เคยให้สัมภาษณ์ลงในหนังสือ Secretของเครืออัมรินทร์ว่าศีลของภิกษุณีไม่ต่างไปจากพระ แต่ด้วยความเป็นผู้หญิงก็เลยแยกลายละเอียดออกไปจึงดูว่ามากกว่า จริง ๆ แล้วไม่ต่างกัน ลองหาบทสัมภาษณ์ของท่านอ่านดู น่าสนใจมากค่ะ


ศีลเป็นข้อปฏิบัติที่เกื้อกูลแก่การประพฤติธรรม จะจำนวนเท่าใดมิใช่สาระสำคัญ พระพุทธองค์ยังแนะนำพระรูปหนึ่งให้รักษาศีลข้อเดียว คือ ดูจิตตนเอง แค่นั้น ศีลกับสิกขาบท แตกต่างกันมั้ย?? ศีลก็เหมือนกฏหมาย สิกขาบทก็คือมาตราของกฏหมาย คือจำแนกศีลเป็นข้อ ๆ เป็นจำนวน ให้สะดวกแก่การจดจำ แก่การตรวจสอบ ทบทวนการกระทำของตน ก่อนจะปรินิพพาน พระพุทธองค์ทรงเปิดทางให้พระสงฆ์สามารถประชุมหารือ ถ้าเห็นพร้อมต้องกัน ก็สามารถยกเลิก ถอดถอนสิกขาบทเล็ก ๆ น้อย ๆ บางข้อที่ไม่เหมาะกับกาลสมัย ได้ ปัจจุบัน บางสิกขาบทแม้พระสงฆ์ท่านไม่ได้ยกเลิก แต่ก็เหมือนยกเลิกในพฤตินัย ขณะเดียวกัน ก็เพิ่มกฏเกณฑ์ใหม่เข้ามาอีกมากมาย เช่น พรบ.สงฆ์ กฏมหาเถรสมาคม ระเบียบ ข้อบังคับ อะไร ๆ อีก ไม่น้อย

ตอบกระทู้