วัดพระแก้ว เชียงราย

เว็บบอร์ด

ทำไมไม่มีภิกษุณีในประเทศไทยคะ

เปิดอ่าน 2122 ครั้ง

ดิฉันเห็นภิกษุณีในต่างประเทศ ทำไมไม่มีในประเทศไทยคะ ทำไมกีดกันห้ามผู้หญิงบวชเป็นภิกษุณีในประเทศไทย เพราะอะไร


ในประเทศไทยมีพระภิกษูณีค่ะ สนใจให้พิมพ์คำว่า "วัตรทรงธรรมกัลยาณี" จะมีรายละเอียดอยู่ ลองศึกษาดูนะคะ


ที่ จ.พะเยา มีสำนักปฏิบัติธรรมชื่อดรุณีวิเวการามอญุ่ใกล้กับ รร พะเยาพิทยาคม มีหลวงแม่วิสุทธาเป็นผู้ปกครอง ท่านเป็นสิขมาณาค่ะ อีกไม่นานท่านก็จะบวชเป็นภิกษุณี ที่สำนักปฏิบัติธรรมนี้หลวงแม่ธัมมนันทาแห่งวัตรทรงธรรมกัลยาณีท่านเคยมาเป็นพระอุปัชฌาย์ในการบวชสามเณรี 30 รูปเมื่อปีที่แล้ว ที่เชียงใหม่ก็มีภิษุณีหลายรูปนะคะ สนใจลองเข้าไปดูในเว็บไซได้ อนุโมทนาค่ะ


ขอแก้ไขชื่อที่ถูกต้องเป็น สำนักปฏิบัติธรรมดรุณีวิเวกาศรมค่ะ


หนังเรื่องยาว เรื่องนี้ถกเถียงกันมานาน ข้อเท็จจริงมีดังนี้ 1. จำนวนของผู้เห็นด้วย ยังเสียงดังไม่พอ มีน้อยกว่ากลุ่มผู้ค้าน 2. มีความไม่ชัดเจนของความเป็นพระอุปัชฌาย์ของภิกษุณ๊ ที่ยังไม่ค่อยได้รับการยอมรับในแง่ของการสืบสาย ว่า เป็นพระอุปัชฌาย์ที่ถูกต้องตามพระธรรมวินัยหรือไม่ 3. พระวินัยของพระภิกษุณี ที่เคร่งครัด ทำให้ส่วนใหญ่พอใจกับการเป็นแม่ชีดีกว่า ทางออกอย่างหนึ่ง คือ การส่งเสริมบทบาทของแม่ชีให้ได้รับการยอมรับในวงกว้าง และพัฒนาไปสู่ภิกษุณีต่อไป


ใคร่อยากเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมให้แม่ชีพัฒนาไปสู่การเป็นภิกษุณีได้จังเลย หยุดถกเถียงกันเถอะค่ะ ผู้จะทำความดีสืบสายพระพุทธศาสนา ก็ให้โอกาสผู้หญิงเถอะค่ะ ผู้หญิงจะได้พิสูจน์ให้เห็นว่าผู้หญิงที่ก็ทำได้ และทำได้ดีด้วยค่ะ


เห็นด้วยกับ คห.ที่5 เพราะปัจจุบันผู้หญิงอย่างเราๆ ท่านๆก้อเก่งไม่แพ้ พวกผู้ชาย เพียงแต่เราอ่อนแอด้านร่างกายเท่านนั้น แต่จิตใจพวกเราไม่ได้อ่อนแอเลยนะคะ


เยี่ยมครับ คห.5และ6


จะมีการเสวนาเวทีภาคประชาชน เรื่อง ภิกษุณีกับการเติมเต็มพุทธบริษัทสี่ ที่อาคารรัฐสภา ห้อง 306-308 วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 53 เวลา 9.30 - 15.00 น. ค่ะ คงจะมีอะไรดีๆ เกิดขึ้นค่ะ


ภิกษุณีหมดไปเมื่อสมัยพุทธกาลแล้ว การที่จะให้มีและเกิดขึ้นอีกนั้นไม่น่ากระทำ และมีการถกเถียงกันนั้นข้าพเจ้าไม่เห็นด้วย เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็ก แต่ที่มีภิกษุณีในต่างประเทศนั้นก็ไม่น่าถูกต้อง ข้าพเจ้าไม่มีความรู้มากแต่เมื่อภิกษุณีหมดไปสมัยพุทธกาลแล้วก็ควรให้หมดไป เราควรบัญญัติคำใหม่ ไม่ควรใช้คำว่าภิกษุณีและต้องการมีศีล ๓๑๑ ข้อ เหมือนเดิมก็ปฏิบัติไป


ในเมื่อสมัยพุทธกาลเคยมีภิกษุณี การที่มีภิกษุณีขึ้นมาอีกครั้งนั้นเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีมาก ๆ และไม่ควรให้หมดไปเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีงาม ไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นที่ 9 น่ะ เพราะเหมือนกับว่าเป็นการกีดกันสิทธิสำหรับผู้หญิงที่ต้องการจะบวชเป็นภิษุณีจริง ๆ เมื่อมีภิษุณีเกิดขึ้นอีกครั้งก็ควรจะบัญญัติไว้เหมือนในสมัยพุทธกาล ศิล ธรรม ไม่มีการแบ่งหญิง แบ่งชาย ถ้าจิตใจของมนุษย์ผู้นั้นสามารถเข้าถึงศิล และธรรม ได้จริง ๆ เพราะฉะนั้นการที่จะมีภิกษุณีหรือสามเณรีอีกครั้งจึงถือว่าเป็นสิ่งที่น่าศัทราและยินดีเป็นอย่างยิ่ง ศาสนาพุทธเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนถ้าคนไม่มีปัญญาจะฟังธรรมะไม่รู้เรื่อง ส่วนมากจะตีความหมายไม่ออก ภิษุณีถือศิล 311 ข้อ แต่ถ้าเป็นฆารวาสจะไม่สามารถถือได้ครบทั้งหมดหรอกไม่ว่าจะหญิงหรือชาย เพราะฉะนั้นสถานะของผู้ที่จะปฏิบัติก็สำคัญเช่นกัน พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคนมีปัญญาเท่านั้นที่จะเข้าถึงได้

ตอบกระทู้