วัดพระแก้ว เชียงราย

เว็บบอร์ด

กรรมทางกาย วาจา และใจ อย่างใหนให้บาปมากกว่ากันค่ะ

เปิดอ่าน 978 ครั้ง

เราทำกรรมทางกาย วาจา และ ใจ อย่างใหนบาปมากกว่ากันค่ะ


กรรมเป็นคำกลาง ๆ ไม่บาป ไม่บุญ เป็นฝ่ายดีก็ได้ ชั่วก็ได้ เรื่องที่ถาม ไม่ใช่จะตัดสินได้ง่าย ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยหลายอย่าง ไม่ว่าทางกาย ทางวาจา ต่างมีใจเป็นพื้นฐาน ท่านจึงให้น้ำหนักที่ใจ โดยเฉพาะข้อที่ว่า ความเห็นผิด ถ้าเห็นผิดเป็นถูก ก็ทำความชั่วได้ทุกประเภท


กรรมทั้ง ๓ มีผลกับตัวเราทุกอย่าง เพราะว่าผลของแต่ละกรรม ใจเป็นผู้สั่งและผู้รับทุกครั้ง ทั้งคิด พูด กระทำ กรรมใดมากกว่า แรงกว่า สำคัญกว่า กรรมนั้นจะส่งผลมากกว่า เร็วกว่า มั่นคงกว่า ถ้าเป็นกรรมดีก็จะส่งผลให้ความสุขความเจริญ มีบุญห้อมล้อมรักษา ถ้าเป็นกรรมชั่วก็จะให้ความทุกข์ความเสื่อมโทรม การกระทำทางกาย วาจา ใจ ทั้งที่เป็นฝ่ายดีหรือไม่ดีก็ตาม ย่อมตอบสนองแก่ผู้กระทำ ไม่เร็วก็ช้า เวลาใดเวลาหนึ่ง กรรมจำแนกตามเวลาการให้ผลของกรรม แสดงกำหนดเวลา แห่งการให้ผลของกรรม ถ้าถามว่ามโนกรรม วจีกรรม กายกรรม ทั้ง ๓ นั้น กรรมไหนสำคัญที่สุด ก็แล้วแต่สถานการณ์ ในขณะที่นั่งคิดวางแผนการอยู่คนเดียว มโนกรรมน่าจะสำคัญที่สุด ในการประชุมพิจารณาแผนการ วจีกรรมน่าจะสำคัญที่สุด ในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมาย ศีล และวินัย กายกรรมน่าจะสำคัญที่สุด เช่นเพียงแต่คิดและพูดว่าจะฆ่าเขา แต่ไม่ลงมือฆ่า ก็ไม่ผิดกฎหมาย ไม่ถูกตำรวจจับ แต่ถ้าฆ่าเขาจริง ๆ เป็นกายกรรม ตำรวจจะจับทันที

ตอบกระทู้