วัดพระแก้ว เชียงราย

เว็บบอร์ด

ทำไมโอกาสของหญิงที่จะได้สนทนาธรรมกับพระนั้นยากกว่าชายค่ะ

เปิดอ่าน 952 ครั้ง

พระพุทธเจ้าท่านให้เข้าหาบัณฑิต แต่เป็นหญิงนั้นเมื่อจะเข้าสนทนาธรรมกับพระนั้นยาก ถึงแม้จะสนทนาในที่โล่งแจ้งและมิใช่เพียง 2 ต่อ 2 ก็ถูกมองว่าไม่งาม แล้วอย่างนี้ผู้หญิงก็คงไม่มีโอกาสได้รู้ธรรมจากพระ คงต้องหาความรู้ทางหนังสือ ซึ่งอาจไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิด แล้วเวลาสงสัยก็ไม่สามารถถามใครได้ แย่จัง เกิดเป็นหญิงจะทำอย่างไรดี


ไม่แย่ขนาดนั้น เปลี่ยนมุมมอง ก็อาจเห็นแตกต่าง ถ้าเกิดเป็นหญิงลำบาก ไยชายมากมายถึงอยากเป็นหญิง โอกาสของหญิงในพระพุทธศาสนา มีโอกาสมากกว่าในสังคมศาสนาอื่น แต่จะให้เท่าเทียมกับชายก็คงลำบาก บางอย่างด้อย บางอย่างเกิน ก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่ง ไม่มีอะไรที่จะเท่าเทียมกัน นอกจากอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา


_/\_ สาธุ ชาติหน้าขอเกิดเป็นชายเ ขอให้ได้บวชได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยเถอะ


อย่างงัยซะผู้ชายก็ได้เปรียบกว่าผู้หญิง ทุกด้าน ผู้ชายทำอะไรก็ไม่ผิด ผู้หญิงทำอะไรก็ผิด ไม่ดีไปซะหมด


ผู้ที่รู้แจ้งในธรรมของพระพุทธเจ้า มิได้มีเพียงพระสงฆ์ ฆราวาสชายหญิงมากมายที่เข้าใจถ่องแท้ หาทางพบปะสนทนากับท่านเหล่านั้่น ก็สามารถเข้าใจธรรมะได้ และเมื่อเข้าใจแล้วก็จะรู้ว่าทุกอย่างอยู่ที่ใจ ถ้ารู้ตัว รู้ใจตลอดเวลา ก็จะรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด อะไรสมควรอะไรไม่สมควร ศีลห้าของเราก็จะไม่บกพร่อง ปฏิบัติได้ตลอด เขาว่าบรรลุธรรมได้เช่นกัน


ตอบคุณเบื่อโลก .... ชาย ไม่อาจเป็นแม่ได้ ชาย ไม่อาจเป็นเมียได้ ฯลฯ

ตอบกระทู้