วัดพระแก้ว เชียงราย

เว็บบอร์ด

ทำไมโอกาสของหญิงที่จะได้สนทนาธรรมกับพระนั้นยากกว่าชายค่ะ

เปิดอ่าน 952 ครั้ง

พระพุทธเจ้าท่านให้เข้าหาบัณฑิต แต่เป็นหญิงนั้นเมื่อจะเข้าสนทนาธรรมกับพระนั้นยาก ถึงแม้จะสนทนาในที่โล่งแจ้งและมิใช่เพียง 2 ต่อ 2 ก็ถูกมองว่าไม่งาม แล้วอย่างนี้ผู้หญิงก็คงไม่มีโอกาสได้รู้ธรรมจากพระ คงต้องหาความรู้ทางหนังสือ ซึ่งอาจไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิด แล้วเวลาสงสัยก็ไม่สามารถถามใครได้ แย่จัง เกิดเป็นหญิงจะทำอย่างไรดี


ไม่แย่ขนาดนั้น เปลี่ยนมุมมอง ก็อาจเห็นแตกต่าง ถ้าเกิดเป็นหญิงลำบาก ไยชายมากมายถึงอยากเป็นหญิง โอกาสของหญิงในพระพุทธศาสนา มีโอกาสมากกว่าในสังคมศาสนาอื่น แต่จะให้เท่าเทียมกับชายก็คงลำบาก บางอย่างด้อย บางอย่างเกิน ก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่ง ไม่มีอะไรที่จะเท่าเทียมกัน นอกจากอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา


_/\_ สาธุ ชาติหน้าขอเกิดเป็นชายเ ขอให้ได้บวชได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยเถอะ


อย่างงัยซะผู้ชายก็ได้เปรียบกว่าผู้หญิง ทุกด้าน ผู้ชายทำอะไรก็ไม่ผิด ผู้หญิงทำอะไรก็ผิด ไม่ดีไปซะหมด


ผู้ที่รู้แจ้งในธรรมของพระพุทธเจ้า มิได้มีเพียงพระสงฆ์ ฆราวาสชายหญิงมากมายที่เข้าใจถ่องแท้ หาทางพบปะสนทนากับท่านเหล่านั้่น ก็สามารถเข้าใจธรรมะได้ และเมื่อเข้าใจแล้วก็จะรู้ว่าทุกอย่างอยู่ที่ใจ ถ้ารู้ตัว รู้ใจตลอดเวลา ก็จะรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด อะไรสมควรอะไรไม่สมควร ศีลห้าของเราก็จะไม่บกพร่อง ปฏิบัติได้ตลอด เขาว่าบรรลุธรรมได้เช่นกัน


ตอบคุณเบื่อโลก .... ชาย ไม่อาจเป็นแม่ได้ ชาย ไม่อาจเป็นเมียได้ ฯลฯ


ธรรมทั้งหลายไม่เกี่ยงว่าชายรึหญิง อยู่ที่ว่าใครวางได้ไวกว่ากัน การวางนั้นไม่ใช่เราเป็นผู้เข้าไปวางอะไรในอะไร การเป็น ชายหญิง มันไม่ได้มีความหมายอะไรหรอก สิ่งสำคัญก็คือวางใจวางจิตแค่นั้นก็พอ พระพุทธเจ้าให้ไม่ได้สอนให้ใครต้องรู้ประวัติของพระองค์ พระองค์ต้องการให้สรรพสัตว์ดับตัวเหตุ ต้นเหตุของทุกข์ เราไม่ต้องไปแสวงหาธรรมที่ไหนให้มันยากหรอก มันอยู่เราหมดแล้ว การบรรลุก็เหมือนกันอยู่ที่เราหมดเลย ธรรมทั้งหลายเกิดเองเป็นเอง ดับเอง การเกิดบ่อยๆนั้นแล้วย่อมมีทุกข์ติดตามเรามาดั่งเงา พระองค์ถึงต้องการให้สรรพสัตว์ ให้วางใจวางจิต ให้วางในสิ่งที่เคยมีไปเสียด้วย เคยมีมากี่ครั้งแล้วที่เกิดมาในแต่ภพชาติ สะสมมาก็ไม่รู้เท่าไรแล้ว แล้วจะเอาอะไรอีก เพราะฉะนั้นจงภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคน ไม่ว่าชายหรือหญิง เราอย่าไปมองตัวเองตรงนั้น มันไม่สำคัญหรอกคำว่า ชายหญิง สำคัญที่ว่าใครจะวางได้ไวกว่ากัน คุณเบื่อโลก คุณไม่ต้องน้อยใจที่เป็นหญิง แค่ได้เกิดเป็นคนก็บุญหนักหนาแล้วคับ ธรรมะอยู่ที่เราในใจเราเอง อ่านตัวออกได้ก็เป็นอันว่าพับกระดานเลย อ่านตัวออก บอกตัวได้ จะได้คลายทิฏฐิ คลายความเห็น คลายตัวรู้

ตอบกระทู้