วัดพระแก้ว เชียงราย

เว็บบอร์ด

พระสงฆ์ขับรถยนต์

เปิดอ่าน 1334 ครั้ง

พระสงฆ์สามารถขับรถยนต์ได้หรือไม่ค่ะ เพราะเห็นพระบางวัดท่านก็ต้องขับรถเองค่ะ


ขับได้จ๊ะ ไม่ผิดพระธรรมวินัย แต่มองดูไม่เหมาะสมเท่านั้น เป็นโลกวัชชะอีกนั่นแหละ จะเป็นภาพที่ไม่ดีในสายตาประชาชน ถ้าชาวโลกเห็นก็คงจะติเตียนกันอีกนั่นแหละ โดยเฉพาะคนไทยทำใจไม่ได้เลยถ้าเห็นพระสงฆ์ขับรถยนต์เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเลยหละ แต่มีข้อแม้ว่า ถ้าพระสงฆ์หรือพระลูกวัดป่วยหรืออาพาธอาการหนัก ที่วัดไม่มีศิษย์หรือคนขับรถไปส่งโรงพยาบาล พระสงฆ์ในวัดจะต้องขับเอง อาจไม่เป็นไร บางกรณีเท่านั้นนะ เฉพาะที่เมืองไทย แต่ถ้าเป็นต่างประเทศ พระสงฆ์ขับได้นะ เห็นที่สหรัฐอเมริกา สรุปว่า พระขับรถเอง ถ้าเอาอาบัติจริง ๆ ไม่ได้มีบัญญัติไว้ในพระวินัย แต่ในมหาปเทส ๔ ที่เอาไว้พิจารณาตัดสินพระธรรมวินัย ท่านว่า.... สิ่งใดไม่ควร สงเคราะห์เข้ากับสิ่งที่ไม่ควร สิ่งนั้นย่อมไม่สมควร


ถ้าพระ์ที่ขับรถเห็นว่าจำเป็นต้องขับ และไม่รู้สึกผิดอะไร ก็ย่อมไม่ผิด แต่ถ้าขับแล้วยังรู้สึกตะขิดตะขวงใจ ก็ย่อมผิด ใช่ไหมคะ


มิใช่เช่นนั้น ความผิดความถูกมิใช่ตัดสินด้วยความรู้สึกของคนใดคนหนึ่ง ความจริงเรื่องผิดเรื่องถูก ท่านให้ดูที่ตัวที่อยู่เบื้องหลัง คือกุศลหรืออกุศล ถ้าจิตเป็นกุศลก็เป็นบุญ ถ้าจิตเป็นอกุศลก็เป็นบาป อันนี้มองจากมุมของสภาวะจิต หากมองในมุมของสังคม เป็นเรื่องยากที่จะตัดสิน ผิดในสังคมหนึ่งอาจเป็นความดีงามของอีกสังคม พระพุทธองค์จึงวางหลักการกว้าง ๆ ไว้ว่า "สิ่งใดไม่ควร สงเคราะห์เข้ากับสิ่งที่ไม่ควร สิ่งนั้นย่อมไม่สมควร" ให้ดูความควรไม่ควร ดูบริบททางสังคม บริบทด้านจิต อื่น ๆ อีกมาก


ไปเที่ยวที่เมืองเชียงรุ้ง (สิบสองปันนา) เห็นพระขี่มอเตอร์ไซด์เยอะแยะครับ

ตอบกระทู้