วัดพระแก้ว เชียงราย

เว็บบอร์ด

ตายแล้วฟื้นมีจริงไหม

เปิดอ่าน 5639 ครั้ง

นมัสการพระคุณเจ้า กระผมเคยได้ฟังซีดีของพระสงฆ์รูปหนึ่ง ที่ได้บรรยายธรรมไว้ว่าเคยมรณภาพไปแล้ว 15 วันแล้วฟื้นขึ้นมาได้ เป็นความจริงหรือไม่ครับ


ความตายเป็นเรื่องธรรมชาติและเป็นสัจธรรมที่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ ไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดก็ตาม แต่เรื่องเกี่ยวกับความตายที่คนทุกชาติศาสนา พยายามค้นหาคำตอบมาทุกยุคทุกสมัยก็คือ ตายแล้วไปไหน ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร รวมทั้งเรื่องตายแล้วฟื้นมีจริงหรือไม่ ไม่เคยมีหลักฐานแน่ชัดว่าคนตายแล้ว สามารถกลับพื้นขึ้นมาได้ และไม่เคยมีงานวิจัยเรื่อง ตายแล้วฟื้นมาก่อน มีแต่เรื่องเล่าจากผู้มีประสบการณ์ ให้โยมไปอ่านหนังสือ ตายแล้วพื้นของพันเอก(พิเศษ) เสนาะ จินตรัตน์ และของ พันโทภูมินทร์ เงินสัจธรรม และให้ไปอ่าน พระพุทธศาสนากับปัญหาเรื่องการตาย - เกิด เหตุผลการตายแล้วเกิด ตายแล้วฟื้น ของปราชญ์ในทางพระพุทธศาสนาบางท่าน ได้ให้เหตุผลไว้ว่า การตายในทางพุทธศาสนาก็คือ วันที่รูป หรือกายเราคงอยู่ไม่ได้แล้ว ทุกอย่างไม่ทำงาน จิตสุดท้ายของคนผู้นั้นจะแปรเปลี่ยนเป็นจุติจิต ละจากร่างหรือกายเดิมที่ใช้การใช้งานไม่ได้แล้ว กลายเป็นปฎิสนธิจิตเพื่อรวมกับเซลล์ต้นกำเนิดใหม่ในภพภูมิใหม่ต่อไป ดังนั้นในทางพุทธศาสนาแล้ว การตายไม่ได้หมายถึงการจบสิ้นของทุกสิ่งทุกอย่าง แถมอาจจะเหมือนที่นักวิทยาศาสตร์ว่า สสารไม่มีวันสูญหายไปจากโลก เราต่างแปรเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นอะไรทำนองนั้น และชาวพุทธเองก็มักจะคุ้นเคยดีกับคำว่า เวียนว่ายตายเกิด ทว่าบางครั้งเราก็ไม่คิดว่ามันจะมีจริง เพราะในความคิดเห็นทางการแพทย์ ตายก็คือตาย สมองหยุดทำงาน หัวใจหยุดเต้น แล้วทุกอย่างก็จบลงแค่นั้น แต่อันที่จริงนั้นตายเกิดตายสูญนี้เป็นทิฏฐิที่มีมาก่อนพุทธกาล พื้นฐานที่สำคัญของพระพุทธศาสนา คือ ความเชื่อในเรื่องกฏแห่งกรรม และการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเอง


"เคยมรณภาพไปแล้ว 15 วันแล้วฟื้นขึ้นมาได้ เป็นความจริงหรือไม่" ตอบได้เลยว่า ไม่จริง เป็นไม่ได้ ขนาดพระอริยบุคคลเข้านิโรธสมาบัติ (คล้ายกับตาย แต่ยังไม่ตายจริง) ท่านทำได้ไม่เกิน 7 วัน พระองค์ที่ว่านั่น คงเก่งกว่าพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวก กระมัง?? คนที่ตายแล้วฟื้น ตามหลักพระพุทธศาสนา ถือว่ายังไม่ตายจริง ถ้าตายจริงจะไม่ฟื้น ตายหมายถึงจิตจุติจากภพหนึ่งไปปฏิสนธิอีกภพหนึ่ง เช่นตายไปเกิดเป็นแมวแล้ว จะกลับมาในร่างเดิมที่เป็นศพไม่ได้เด็ดขาด ส่วนการฟื้นจากความตายนั่น ก็บ่งบอกว่ายังไม่ตายจริง


ถ้าตายแล้ว ยังลุกขึ้นมา พูด- วิ่ง -กินข้าว -อาบน้ำ ได้ หนูจะขอหวยท่านเลยนิ วัดไหนนิ ตายไปตั้ง 15 วัน แล้วฟื้นนิ


เคยได้ยินเรื่องการตายแล้วฟื้นของคุณภูมินทร์ เงินสัจธรรมแล้วอยากติดต่อท่านขอทราบเบอร์โทรได้ไหมค่ะ


มีเบอร์โทร พ.ท.ภูมินทร์ เงินสัจธรรม ใหมคับ ผมอยากเบอร์โทรของท่านมาเทศในค่ายคับ ผมสิบเอกจตุพล ค่ายขุนเณร จ.เชียงใหม่คับ


อยากได้เบอร์โทรของท่าน พ.ท.ภูมินทร์ เงินสัจธรรม และรูปถ่ายมีมั้ยคะ อยากปรึกษาท่านเกี่ยวกับธรรมะค่ะ


ยากได้เบอร์โทร ของ พ.ท.ภูมินทร์ เงินสัจธรรม

ตอบกระทู้