วัดพระแก้ว เชียงราย

เว็บบอร์ด

บวชในช่วงเข้าพรรษาได้หรือไม่ครับ

เปิดอ่าน 2146 ครั้ง

นมัสการพระคุณเจ้า กระผมได้รับคำถามจากหลาน ว่าหากเราต้องการบวชเรียนช่วงนี้(ในพรรษา) จะได้หรือไม่ มีข้อห้ามไม่ให้บวชหรือไม่ หรือว่าหากให้บวชได้แล้ว จะลาสิกขาก่อนออกบรรษาได้หรือไม่ครับ เพราะว่าหลานอยากจะบวชแต่ช่วงนี้งานไม่ค่อยมาก จึงเห็นว่าเป็นโอกาสดี โดยสามารถลางานได้ประมาณ 2 อาทิตย์ครับ


ขอตอบโยมจิระวัฒน์ การบวชในพรรษา หรือช่วงกึ่งกลางพรรษา ทางภาคเหนือไม่นิยมกัน เพราะถือว่าจะไม่ได้พรรษา นี้เป็นความเชื่อคตินิยมคนทางภาคเหนือ ถ้าจะบวชก็ต้องบวชก่อนเข้าพรรษา หรือออกพรรษาแล้ว แต่ทางภาคกลางบวชได้ทุกเวลา แล้วแต่ความสะดวก ทางเหนือเขาจะถือฤกษ์งามยามดีและความเชื่อที่ยึดถือสืบต่อๆกันมา การบวชจึงเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนทางภาคเหนือ โดยเฉพาะกึ่งกลางพรรษา ทางภาคเหนือจะไม่นิยมบวชกัน มีข้อยกเว้นบางกรณี เช่น บวชเป็นสามเณร หรือบวชแก้บนบางอย่าง (พระอุปัชฌาย์)บางแห่งไม่อนุญาตเลย ขึ้นอยู่กับความเห็นและความเป็นไปได้ของพระอุปัชฌาย์แต่ละรูป แต่ถ้าถามว่าบวชได้ไหม....น่าจะได้...แต่ไม่นิยมทางภาคเหนือ ตอบแบบตุ๊ลุงแก่ๆก็แล้วกันเนาะ


ในพระวินัย ท่านไม่ได้ห้ามบวชกลางพรรษา เพราะการเจริญกุศลสามารถทำได้ทุกเมื่อ ทั้งพระพุทธองค์ยังทรงบัญญัติไม่ให้พระสงฆ์ตั้งกติกาในพรรษาว่าจะไม่บวชให้ผู้ใด โดยนัยยะนี้ จึงเป็นหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์ในการอนุญาตให้บวช ถ้าพระอุปัชฌาย์ท่านให้บวช คณะสงฆ์ก็มักไม่ขัดข้อง ฉะนั้น ต้องไปปรึกษากับพระอุปัชฌาย์ก่อน ส่วนความเชื่อทางเหนือนั้น ก็อย่างที่ตุ๊ลุงข้างต้นได้บอกแล้ว แต่ไม่ใช่สาระสำคัญ ถ้าพระอุปัชฌาย์ให้บวช ก็ไม่มีปัญหาอย่างใด
ตอบกระทู้