วัดพระแก้ว เชียงราย

เว็บบอร์ด

เป็งปุ๊ด

เปิดอ่าน 1085 ครั้ง

อยากทราบว่าการที่พระสงฆ์ออกบิณฑบาทในเวลากลางคืนนั้น ผิดวินัยสงฆ์หรือไม่


ในพระวินัย ทรงบัญญัติไม่ให้พระบิณฑบาตตอนกลางคืน เพราะ "ภิกษุทั้งหลายเที่ยวไปบิณฑบาตในเวลามืดค่ำ ย่อมเข้าไปในบ่อน้ำครำบ้าง ลงไปในหลุมโสโครกบ้าง บุกเข้าไปยังป่าหนามบ้าง เหยียบขึ้นไปบนแม่โคกำลังหลับบ้าง พบกับโจรผู้ทำโจรกรรมแล้วบ้าง ยังไม่ได้ทำโจรกรรมบ้าง มาตุคามย่อมชักชวนภิกษุเหล่านั้น ด้วยอสัทธรรมบ้าง" ส่วนกรณีเป็งปุ๊ดนั้น เทศบาลจัดไฟอย่างดี ญาติโยมมารอใส่บาตรกันมากมาย ถ้าพระไม่ไปบิณฑบาต ก็ต้องอาบัติเหมือนกัน เพราะ "ภิกษุทำศรัทธาไทย ให้ตกไป ต้องทุกกฎ" เป็งปุ๊ดเป็นบุญพิเศษ ไม่ได้มีทุกวัน ปีหนึ่งมีครั้งสองครั้ง ประเพณีนี้ เอาบุญที่ตั้ง สร้างโอกาสให้คนได้ทำบุญทำทานได้อย่างหลากหลาย สำหรับคนที่ต้องการในบุญ ก็ทำบุญ ไม่ต้องสงสัย ส่วนคนที่ไม่ประสงค์ ก็ไปทำเวลาอื่น บางคนก็ไม่ทำเลย ไม่ว่าในกาลหรือนอกกาล พระวินัย เป็นสังขตธรรม ประกอบด้วยเหตุด้วยปัจจัย ไม่ใช่กฏเกณฑ์ตายตัว จนปรับไม่ได้ ในวินัยปิฎก เห็นชัดว่า พระพุทธเจ้าทรงปรับพระวินัยที่บัญญัติแล้วให้เข้าได้กับเหตุการณ์ สถานการณ์ เวลา ประชาชน ตามลักษณะของสัปปุริสธรรม ๗ (รู้เหตุ รู้ผล รู้ชุมชน รู้ตน รู้กาล รู้คน รู้ประมาณ) เอวัง


สาธุค่ะ

ตอบกระทู้