วัดพระแก้ว เชียงราย

เว็บบอร์ด

พระอัญญาโกณฑัญญะ เป็นพระสงฆ์องค์แรกตอนไหน

เปิดอ่าน 1118 ครั้ง

เป็นพระสงฆ์องค์แรกทีออกบวชตามพระพุทธเจ้า ใช่หรือเปล่า?


ก็ไม่เชิง โกญทัญญะออกบวชตามสิทธัตถะตั้งนานแล้ว แต่ยังไม่นับเป็นพระสงฆ์ การนับเป็นสงฆ์ที่บอกว่าวันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระรัตนตรัยครบนั้น ท่านนับตอนที่โกญทัญญะได้ดวงตาเห็นธรรม ไม่ได้นับตอนท่านบวช สงฆ์ในรัตนตรัยนั้น คือพระอริยบุคคล จะเป็นพระหรือโยมก็ได้ เป็นสงฆ์ได้ทั้งสิ้น


พระสงฆ์ที่เราเห็นในปัจจุบันนั้น หากไม่ใช่พระอริยะบุคคลแล้ว ก็ไม่ใช่พระสงฆ์ในรัตนตรัยใช่ไหม แล้วเราควรเรียกท่านที่บวชอยู่ในพระพุทธศาสนาว่าอะไร


เป็นพระสงฆ์เหมือนกัน แต่ไม่ใช่สงฆ์ในรัตนตรัย พระสงฆ์มี ๒ ประเภท คือสมมติสงฆ์กับอริยสงฆ์ ในรัตนตรัยท่านหมายเอาพระสงฆ์ที่สามารถเป็นสรณะได้ ไม่ใช่พระสงฆ์ทั่วไป เช่นเดียวกัน พระธรรมในพระรัตนตรัย ท่านหมายเอามรรค ผล นิพพาน และปริยัติธรรม ไม่ได้หมายเอาพระธรรมทุกหมวด คำแต่ละคำมีความหมายกว้างแคบไม่เท่ากันตามแต่บริบทของคำ


ปัญหาคู่กับปัญญา แต่บางครั้งปัญหามันใหญ่กว่าปัญญาเรามาก เราควรทำอย่างไรดีค่ะ

ตอบกระทู้