เว็บบอร์ด

เขียนทั้งน้ำตา ถวายคำอาลัย พระราชาผู้ปกครองแผ่นดินโดยธรรม(อาจารย์สุภัชชา พันเลิศพาณิชย์)

เปิดอ่าน 996 ครั้ง

เขียนทั้งน้ำตา ถวายคำอาลัย พระราชาผู้ปกครองแผ่นดินโดยธรรม แผ่นดินสะเทือนเดือนดับลับหาย แสงสุริยะไม่เฉิดฉายส่องทั่วหล้า ความมืดมิดเข้าปกคลุมทั่วพารา เมื่อพ่อหลวงชาวประชา สิ้นประชนม์ หยดน้ำตารินหลั่งไม่ขาดสาย หัวใจคนไทยแตกสลายทุกแห่งหน ทั้งสายฝนมีน้ำตาเปื้อนปะปน ฟ้ายังหม่นพื้นพสุธายังสะเทือน ลูกขอกราบแทบเท้าฝ่าพระบาท พระราชาผู้รักราษฎร์หาใครเหมือน พ่อจะอยู่ในหัวใจไม่ลืมเลือน คอยย้ำเตือนใจจำ...ให้ทำดี.. ขออัญเชิญทวยเทพไท้มาสถิต เนรมิตปราสาททองผุดผ่องศรี มารองรับพ่อผู้ทรงธรรม..นำชีวี.. สถิตอยู่ที่สรวงสรรค์บนชั้นฟ้า ขอกุศลผลบุญเกื้อหนุนส่ง กี่ภพชาติคงจากดวงจิตแห่งใจข้า ขอเป็นข้ารองพระบาทพระภูมิพล..มหาราชา.. เกิดเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายคำไว้อาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ดร.ฤทธิชัย-อาจารย์สุภัชชา แกมนาคและครอบครัว ประพันธ์โดย....กระต่ายใต้เงาจันทร์..(อาจารย์สุภัชชา พันเลิศพาณิชย์)


Ciao! watphrakaew-chiangrai.com We suggest Sending your commercial proposal through the feedback form which can be found on the sites in the Communication section. Feedback forms are filled in by our application and the captcha is solved. The profit of this method is that messages sent through feedback forms are whitelisted. This technique improve the probability that your message will be read. Mailing is done in the same way as you received this message. Your business proposition will be seen by millions of site administrators and those who have access to the sites! The cost of sending 1 million messages is $ 49 instead of $ 99. (you can select any country or country domain) All USA - (10 million messages sent) - $399 instead of $699 All Europe (7 million messages sent)- $ 299 instead of $599 All sites in the world (25 million messages sent) - $499 instead of $999 Discounts are valid until May 25. Feedback and warranty! Delivery report! In the process of sending messages we don't break the rules GDRP. This message is automatically generated to use our contacts for communication. Contact us. Telegram - @FeedbackFormEU Skype – FeedbackForm2019 Email - FeedbackForm@make-success.com WhatsApp - +44 7598 509161 http://bit.ly/2W5gUPK All the best

ตอบกระทู้