วัดพระแก้ว เชียงราย

เว็บบอร์ด

สอบถามหลักสตร ป.ตรี

เปิดอ่าน 1238 ครั้ง

เป็นคฤหัสถ์อยากเรียน ป.ตรี เกี่ยวกับพระพทธศาสนา มีหลักสตรที่ให้คนที่ไม่ใช่พระเรียนไหม แล้วเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ช่วงเวลาไหน ขอบพระคณยิ่ง

ตอบกระทู้