วัดพระแก้ว เชียงราย

เว็บบอร์ด

ประตูธรรมแห่งปัญญา... กว่าจะมาเป็นชมรมสวดมนต์วันเสาร์

เปิดอ่าน 1538 ครั้ง

ประตูธรรมแห่งปัญญา... กว่าจะมาเป็นชมรมสวดมนต์วันเสาร์ สุภัชชา พันเลิศพาณิชย์ ศาสนาเป็นเรื่องของคุณงามความดีเป็นที่ยอมรับและปฎิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนานทั้งในการประพฤติปฎิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนและสังคมการรวมตัวทำกิจกรรมทางศาสนานั้นจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีผู้เริ่มต้นเปิดประตูสู่ทางธรรมด้วยปัญญาโดยปฎิธานความเป็นธรรมชาติแห่งจิตเพื่อก้าวสู่ประตูแห่งพุทธะเป็นเรื่องราวที่บุคคลถูกจัดสรร คัดเลือกมาเพื่อให้เจอกันในช่วงเวลาที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่เพียงใดเมื่อมีปฎิธาน ความมุ่งมั่นเพื่อให้สิ่งนั้นลุล่วงสำเร็จไปด้วยดีสมกับคำว่า โองการฟ้า ลิขิตสวรรค์ ธรรมะจัดสรรสวรรค์บัญชาเหตุที่เขียนอย่างนี้ได้เพราะก่อนที่จะมาเป็นชมรมสวดมนต์วันเสาร์ได้นั้น บุคคลหลายคนต้องมาพบปะเกี่ยวข้องและร่วมกันทำสิ่งต่างๆรวมทั้งได้ไปพบเห็นสิ่งที่ทำให้เกิดแรงบันดาลใจที่พร้อมจะลงมือทำจนเกิดเป็นชมรมสวดมนต์วันเสาร์ที่วัดพระแก้วเชียงรายเป็นระยะเวลายาวนานถึง๑o ปี จากการได้สัมภาษณ์ พูดคุย กับพระมหา ดร. สมพงษ์ สิริมงฺคโล และ คุณวิลาวัลย์ อนันต์ชัยพัทธนา ฝ่ายเวชกรรม พญ. พัชราพร เอ้า กุมารแพทย์ และคุณ จันทร์สุดา พิรุณ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมซึ่งสามท่านทำงานที่โรงพยาบาลศูนย์ เชียงรายประชานุเคราะห์ ว่าก่อนจะมาเป็นชมรมสวดมนต์วันเสาร์ได้นั้นเริ่มจากปีพ.ศ.๒๕๕๖ ที่คุณวิลาวัลย์และพญ. พัชราพร ได้ เข้าคอร์สเรียนการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในแนวสติปัฎฐานที่ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์ กรุงเทพฯโดยมีอาจารย์นิศา เชนะกุล เป็นผู้สอนและต่อมาได้มีโอกาสเรียน อภิธรรมกับท่านทุกปีเพราะอาจารย์บุญทันจะเชิญท่านมาสอนอภิธรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายในวันสำคัญทางศาสนาจึงได้พบและเรียนไปพร้อมกับอาจารย์สุทธิพร ธเนศสกุลวัฒนา ต่อมาอาจารย์นิศาได้จัดทัวร์ไหว้พระที่อินเดียได้ไปเจอพระมหา ดร. สมพงษ์ สิริมงฺคโลในช่วงที่ท่านรับปริญญาเอกที่อินเดียเมื่อเดินทางกลับมาเมืองไทยอาจารย์นิศา ได้โทรมาหา คุณวิลาวัลย์ว่าได้เรียนอภิธรรมมากันบ้างแล้วอยากให้เชียงรายมีการเรียนการสอนเรื่องอภิธรรมอีกอย่างเชียงรายมีของดีคือ๑.พระอาจารย์สมบัติ นันทโกท่านมาจากกรุงเทพมาอยู่ที่วัดพระธาตุโกฏิแก้ว ๒.พระมหา ดร. สมพงษ์ สิริมงฺคโลจบการศึกษาแล้วอยู่ที่วัดพระแก้วเชียงรายคุณวิลาวัลย์คุณและ จันทร์สุดา จึงขับรถไปกราบพระอาจารย์สมบัติ นันทโกที่วัดพระธาตุโกฏิแก้วและมากราบพระมหา ดร. สมพงษ์ สิริมงฺคโลที่วัดพระแก้วปรึกษาเรื่องเรียนอภิธรรมจากนั้นได้เดินทางวัดพระธาตุโกฏิแก้วอีกครั้งมีคุณวิลาวัลย์ คุณจันทร์สุดาและพญ.พัชราพรไปกราบมนัสการพระอาจารย์สมบัติ นันทโก เพื่อให้มาสอนอภิธรรมแต่ท่านปฎิเสธในครั้งแรกในครั้งต่อมาชักชวนกันไปกราบมนัสการใหม่โดยครั้งนี้ชวนอาจารย์สุทธิพรธเนศสกุลวัฒนาไปด้วย พระอาจารย์สมบัติ นันทโกท่านก็ไม่รับมาสอนอีกจึงกลับมาคิดหาวิธีว่าทำอย่างไรจะให้ท่านรับปาก อาจารย์สุทธิพรออกความคิดว่าให้ทำโบว์ชัวร์คอร์สเรียนอภิธรรมไปด้วยว่าจัดคอร์สมีคนพร้อมที่เรียนอภิธรรมเรียบร้อยแล้วเอาติดตัวไปด้วยแล้วชักชวนกันไปนิมนต์ท่านใหม่พร้อมเอาโบว์ชัวร์ให้ดูครั้งนี้ท่านจึงรับมาสอน ถ้าพูดแบบสมัยใหม่คงต้องบอกว่าคณะทำงานชุดนี้ใช้กลยุทธ์หรือยุทธวิธีกับพระทีเดียวแต่ถ้ามองตามหลักพุทธศาสนาต้องบอกว่าคณะนี้มีความธรรมชาติดั้งเดิมของมนุษย์ที่ต้องการเปิดประตูสู่ทางธรรมที่มีปฎิธานมุ่งมั่นด้วยความปรารถนาที่เปี่ยมด้วยพลังความมีชีวิตชีวา ศรัทธาและความหวังและเมื่อใดที่มนุษย์มีปฎิธานจนทำให้เกิดปัญญาสิ่งนั่นย่อมนำมาสู่ความสำเร็จเมื่อพระอาจารย์สมบัติ ท่าน มาสอนอภิธรรมได้๒ครั้งคือ สอนวันอังคารกับวันพุธเวลา๖.ooน.-๒o.ooน.ที่มจร.ห้องเรียนวัดพระแก้วจากนั้นไม่มีใครพบเห็นท่านอีกในเชียงรายซึ่งพระมหา ดร. สมพงษ์ สิริมงฺคโลได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าท่านโทรมาหาบอกว่าสอนอภิธรรมมาเยอะแล้วที่ทำเป็นซีดีก็เยอะประมาณ๕oo-๖oo แผ่นท่านอยากปลีกวิเวกประจวบเหมาะอาจารย์นิศามาอยู่ที่เชียงรายพอดีจึงเชิญมาสอนแทน ต่อมาทั้งคุณวิลาวัลย์ คุณจันทร์สุดา และพญ.พัชราพรได้กราบเรียนพระมหา ดร. สมพงษ์ ให้ไปนิมนต์พระอาจารย์สมชายเจ้าอาวาสวัดพระธาตุโกฎแก้วมาสอนอภิธรรมแทนซึ่งช่วงนั้นมีผู้เรียนอภิธรรมประมาณ ๒๘คนและกลุ่มผู้เรียนอภิธรรมได้ไปเรียนวิสุทธิมรรคด้วยที่วัดพระธาตุโกฎแก้วในวันอาทิตย์ช่วงบ่ายพระอาจารย์สมชายสอนอภิธรรมได้สองปีได้มอบหมายให้อาจารย์สราวุฒิซึ่งเป็นลูกศิษย์ที่เรียนอภิธรรมกับท่านสอนแทนและต่อมาปีพ.ศ.๒๕๔๗ ในการเรียนอภิธรรมนั้นเริ่มเอาบ้านเป็นวัดเนื่องมาจากอาจารย์สุทธิพรจากฟังพระเทศน์ พระมหา ดร. สมพงษ์ ท่านได้ให้ข้อแนะนำว่าถ้าฟังเทศน์ก็ได้ฟังพระเทศน์อย่างเดียวอยากให้โยมมีกิจกรรมร่วมด้วยเลยเริ่มต้นกิจกรรมสวดมนต์ครั้งแรกที่บ้านอาจารย์สุทธิพรนั่นเองจากกิจกรรมครอบครัวเล็กๆจึงกลายเป็นครอบครัวใหญ่ในเวลาต่อมา และ เมื่อพระมหาสมพงษ์ สิริมงฺคโล(ปัจจุบันคือ พระครูสุธีสุตสุนทร) ท่านได้เดินทางไปประเทศสิงคโปร์ ได้เห็นชาวพุทธในสิงคโปร์มีความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระศาสนาได้มีกิจกรรมสวดมนต์โดยมีชาวพุทธเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก สำหรับกิจกรรมสวดมนต์ชาวสิงคโปร์ ชาวพุทธเป็นผู้ดำเนินการเองทั้งสิ้นโดยมีพระสงฆ์เป็นผู้เข้าร่วมเท่านั้น เมื่อพระมหาสมพงษ์ สิริมงฺคโลเดินทางกลับวัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย พระอาจารย์มีความตั้งใจที่ก่อตั้งชมรมสวดมนต์เพื่อถวายบูชาพระพุทธเจ้าและที่วัดเองก็มีการสอนกรรมฐานอยู่แล้ว จึงได้ปรึกษาที่จะก่อตั้งชมรมสวดมนต์วันเสาร์กับบุคคล ๕ ท่านอันประกอบไปด้วย๑.อาจารย์สุทธิพร ธเนศสกุลวัฒนา อาจารย์สถาบันราชภัฏเชียงราย๒. คุณวิลาวัลย์ อนันต์ชัยพัทธนา ฝ่ายเวชกรรม โรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์๓.คุณจันทร์สุดา พิรุณ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมโรงพยาบาลศูนย์ เชียงรายประชานุเคราะห์๕.ทันตแพทย์หญิงอรอนงค์ พูลสวัสดิ์ ทันตแพทย์ โรงพยาบาลพาน๕.นายบัณฑิต ศิรินภาดล อาจารย์สถาบันราชภัฏเชียงราย พร้อมจัดทำสปอร์ตโฆษณา ป้ายโปสเตอร์ ออกรายการวิทยุชักชวนผู้สนใจมาร่วมทำวัตรสวดมนต์ที่วัดพระแก้ว ใช้เวลา ๔ เดือน จึงเริ่มกิจกรรมทำวัตรสวดมนต์ที่วัดพระแก้ว จังหวัดเชียงรายเมื่อ วันเสาร์ที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๗ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน ๓๘ คน ซึ่งผู้สนใจส่วนใหญ่ที่มาร่วมกิจกรรมมิใช่กลุ่มญาติโยมที่มาทำบุญวัดพระแก้ว ภายหลังผู้เข้าร่วมกิจกรรมจึงมาเป็นกลุ่มศรัทธาวัดพระแก้ว เมื่อมาเข้าร่วมกิจกรรมทำวัตรสวดมนต์พระมหาสมพงษ์ สิริมงฺคโลหรือ พระครูสุธีสุตสุนทรยังได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าชมรมสวดมนต์วันเสาร์จะเกิดขึ้นมาไม่ได้เลยหากขาดบุคคลสำคัญท่านนี้นั้นคือพระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค๖ เจ้าอาวาสวัดพระแก้วจังหวัดเชียงรายเพราะแนวนโยบายนำร่องโครงการเข้าวัดไม่เสียสตางค์ของหลวงพ่อที่จัดกิจกรรมปฎิบัติธรรม ถือศีล ภาวนา ในวันเสาร์เวลา๑๘.ooน.-๒o.ooน.โดยให้มีพระภิกษุสงฆ์เป็นผู้นำเรื่องการปฎิบัติธรรม รักษาศีล ภาวนาให้กับบุคคลทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่มีการเก็บเงินหรือรับบริจาคใดๆทั้งสิ้น สรุปกว่าจะมาเป็นชมรมสวดมนต์วันเสาร์ได้นั้น มีดังนี้ ๑.นโยบาย นำร่อง เข้าวัดไม่เสียสตางค์ของพระธรรมราชานุวัตรเจ้าคณะภาค๖ เจ้าอาวาสวัดพระแก้วจังหวัดเชียงราย ๒.ในปี พ.ศ.๒๕๕๖ คุณวิลาวัลย์ อนันต์ชัยพัทธนา ฝ่ายเวชกรรมโรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์ และพญ. พัชราพร เอ้า กุมารแพทย์โรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์ เรียนการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในแนวสติปัฎฐานกับอาจารย์นิศา เชนะกุล เกิดความเลื่อมใสศรัทธาและได้เรียนอภิธรรมกับท่านทุกปีพร้อมกับคุณ จันทร์สุดา พิรุณหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมอาจารย์สุทธิพร ธเนศสกุลวัฒนา อาจารย์สถาบันราชภัฏเชียงราย ๓.อาจารย์นิศาได้จัดทัวร์ไหว้พระที่อินเดียได้ไปเจอพระมหา ดร. สมพงษ์ สิริมงฺคโลในช่วงที่ท่านรับปริญญาเอกที่อินเดีย ๔.เมื่อกลับจากอินเดียมาเมืองไทยได้โทรมาหา คุณวิลาวัลย์ว่าเชียงรายมีของดีคือ๑.พระอาจารย์สมบัติ นันทโกท่านมาจากกรุงเทพมาอยู่ที่วัดพระธาตุโกฏิแก้ว ๒.พระมหา ดร. สมพงษ์ สิริมงฺคโลจบการศึกษาแล้วอยู่ที่วัดพระแก้วเชียงรายให้นิมนต์มาสอนอภิธรรม ๕.จากคำบอกเล่าคุณวิลาวัลย์ อนันต์ชัยพัทธนาสรุปได้ว่าได้กราบมนัสการพระอาจารย์สมบัติ นันทโกวัดพระธาตุโกฏิแก้วถึง๔ครั้งคือ๑.ไปหาพระอาจารย์สมบัติ นันทโกวัดพระธาตุโกฏิแก้วก่อนมาท่านอยู่ตรงไหนแล้วมากราบเรียนปรึกษาพระมหา ดร. สมพงษ์ สิริมงฺคโลเรื่องเรียนอภิธรรมโดยมีคุณวิลาวัลย์ อนันต์ชัยพัทธนาไปกับคุณจันทร์สุด พิรุณา๒.ไปครั้งที่สองได้ชักชวนอาจารย์สุทธิพร ธเนศสกุลวัฒนา อาจารย์สถาบันราชภัฏเชียงรายไปด้วยจึงไปด้วยกัน๓คนที่วัดพระธาตุโกฏิแก้วเพื่อนิมนต์อาจารย์สมบัติ นันทโกมาสอนอภิธรรมท่านปฎิเสธครั้งแรก๓.กลับไปใหม่อีกครั้งครั้งที่สองท่านก็ปฎิเสธอีก๔.ไปครั้งที่๔ครั้งนี้อาจารย์สุทธิพรเสนอความเห็นว่าให้โบว์ชัวร์คอร์สเรียนอภิธรรมมีคนพร้อมที่เรียนอภิธรรมเรียบร้อยนำไปให้ท่านดูพระอาจารย์สมบัติ นันทโกท่านจึงรับมาสอนอภิธรรมที่มจร.วัดพระแก้วเชียงรายในวันวันอังคารกับวันพุธเวลา๖.ooน.-๒o.ooน.สอนได้๒ครั้งเท่านั้น ด้วยเหตุผลที่ว่าท่านสอนอภิธรรมมาเยอะแล้วทำเป็นซีดีให้เรียนมีประมาณ๕oo-๖ooแผ่นพระอาจารย์อยากจะปลีกวิเวก ๖.นิมนต์พระอาจารย์อาจารย์สมชายวัดพระธาตุโกฎแก้วมาสอนอภิธรรมแทนผู้เรียนอภิธรรมประมาณ ๒๘คนและกลุ่มผู้เรียนอภิธรรมได้ไปเรียนวิสุทธิมรรคด้วยที่วัดพระธาตุโกฎแก้วในวันอาทิตย์ช่วงบ่ายพระอาจารย์สมชายสอนอภิธรรมได้สองปีได้มอบหมายให้อาจารย์สราวุฒิซึ่งเป็นลูกศิษย์ที่เรียนอภิธรรมกับท่านสอนแทน ๗.ในปีพ.ศ.๒๕๔๗ ในการเรียนอภิธรรมนั้นเริ่มแรกเอาบ้านเป็นวัดเนื่องมาจากอาจารย์สุทธิพรจากฟังพระเทศน์พระมหา ดร. สมพงษ์ ท่านได้ให้ข้อแนะนำว่าถ้าฟังเทศน์ได้ฟังได้ฟังพระเทศน์อย่างเดียวอยากให้โยมมีกิจกรรมร่วมด้วยเลยเริ่มต้นกิจกรรมสวดมนต์ครั้งแรกที่บ้านอาจารย์สุทธิพร ๘.พระมหาสมพงษ์ สิริมงฺคโล(ปัจจุบันคือ พระครูสุธีสุตสุนทร) ท่านได้เดินทางไปประเทศสิงคโปร์ ได้เห็นชาวพุทธในสิงคโปร์มีความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระศาสนาได้มีกิจกรรมสวดมนต์โดยมีชาวพุทธเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวน เมื่อท่านเดินทางกลับวัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย มีความตั้งใจที่ก่อตั้งชมรมสวดมนต์เพื่อถวายบูชาพระพุทธเจ้าและที่วัดเองก็มีการสอนกรรมฐานอยู่แล้ว จึงได้ปรึกษาที่จะก่อตั้งชมรมสวดมนต์วันเสาร์กับบุคคล ๕ ท่าน พร้อมจัดทำสปอร์ตโฆษณา ป้ายโปสเตอร์ ออกรายการวิทยุชักชวนผู้สนใจมาร่วมทำวัตรสวดมนต์ที่วัดพระแก้ว ใช้เวลา ๔ เดือน จึงเริ่มกิจกรรมทำวัตรสวดมนต์ที่วัดพระแก้ว จังหวัดเชียงรายเมื่อ วันเสาร์ที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๗ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน ๓๘ คน

ตอบกระทู้