วัดพระแก้ว เชียงราย

เว็บบอร์ด

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติงานฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร นิสิตบรรพชิตและคฤหัสถ์ คณะพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่น ๕๗

เปิดอ่าน 2549 ครั้ง

การศึกษาคือสิ่งพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ พระธรรมปิฎก กล่าวถึงการศึกษาว่า “การศึกษาเป็นตัวการพัฒนาและเครื่องมือสำหรับพัฒนา คือ เป็นการพัฒนาตัวบุคคลโดยพัฒนาในความเป็นคนและพัฒนาชีวิต ตัวการที่ทำให้พัฒนาคือการศึกษา เมื่อผู้เรียนมีการศึกษาอย่างนี้แล้ว ก็นำไปเป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิตและสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ การศึกษาก็กลายเป็นเครื่องมือของการพัฒนา” มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนวัดพระแก้ว จึงเห็นความสำคัญและได้ตระหนักในคุณค่าในเรื่องการศึกษาเพื่อการสร้าง คนดี คนเก่ง รับใช้สังคม ที่เน้นบริการวิชาการด้านพุทธศาสนาที่เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งสร้างอัตตลักษณ์ ในการ หล่อหลอมบัณฑิตให้รู้จักประยุกต์ใช้พระพุทธศาสนาในการพัฒนาจิตใจมีศรัทธาในการรับใช้อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์สุขในสังคมโดยร่วม ผู้อำนวยการห้องเรียน พระครูสุธีสุตสุนทร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่จึงขอเรียนเชิญ พุทธศาสนิกชนทุกมาร่วมแสดงความยินดีเพื่อเป็นเกียรติในงานครั้งนี้ ณ.ที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยห้องเรียนวัดพระแก้วซึ่งสถานที่ตั้งคือศาลากลางหลังเก่าบนดอยจำปี ซึ่งงานเริ่มตั้งแต่o๘.๓o น. เป็นต้นไป โดยมี พระเดชพระคุณ พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค๖ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้นิสิตบรรพชิตที่ผ่านโครงการนิสิตปฎิบัติศาสนกิจเติมปัญญาให้สังคม/นิสิตคฤหัสถ์ที่ผ่านกิจกรรมบริการสังคมครบ๒oo ชั่วโมง/วุฒิบัตรผู้สอบผ่านภาษาล้านนาและนิสิตบรรพชิตที่ชนะเลิศในการเขียนบทกลอนและเรื่องสั้นในโครงการรักการอ่านและการเรียนรู้ห้องสมุด สำหรับพุทธศาสนิกชินผู้มีจิตศรัทธาจะตั้งโรงทานในการนำอาหาร เครื่องดื่ม ผลไม้ หรือแม้กระทั้ง ของที่ระลึก ในมาร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตพุทธศาสตรบัณฑิตบรรพชิตและคฤหัสถ์ รุ่น ๕๗จำนวน๗oรูป/คน ครั้งนี้ ติดต่อสอบถามได้ที่ พระเรวัฒน์ เรวโต เจ้าหน้าที่กิจการนิสิต โทร o๘๔-๘๗๗-๖๓๕o อาจารย์เสฎวุฒิ อินทะจักร อาจารย์ฝ่ายกิจการนิสิตโทร o๘๙-๒๖๕-๖๕๘๑ อาจารย์ สุภัชชา พันเลิศพาณิชย์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทรo๘๗-๑๙๙๙-๓๕๓


ทางเดินขึ้นดอยจำปี สถานที่ตั้งมจร.ห้องเรียนวัดพระแก้ว


การศึกษาคือการมนุษย์ให้สมบูรณ์


ผู้อำนวยการห้องเรียนมจร.วัดพระแก้ว พระครูสุธีสุตสุนทรและพระอาจารย์สมชาย พระวิปัสสนาจารย์ วัดโกฎแก้ว


ชมรมสวดมนต์วัดพระแก้วที่คอยสนับสนุนและร่วมบุญด้วยเสมอ


ชมรมสวดมนต์วัดพระแก้วที่คอยสนับสนุนและร่วมบุญด้วยเสมอ


ชมรมสวดมนต์วัดพระแก้วที่คอยสนับสนุนและร่วมบุญด้วยเสมอ


หนึ่งผู้ใจบุญและเสียสละ


หนึ่งผู้ใจบุญและเสียสละ


ชมรมสวดมนต์วัดพระแก้วที่คอยสนับสนุนและร่วมบุญด้วยเสมอ


เด็กๆที่มาปฎิบัติธรรม


พระนิสิตช่วยกันตัดต้นไม้บริเวณที่ตั้งมจร.วัดพระแก้วบนดอยจำปี


พระนิสิตช่วยกันตัดต้นไม้บริเวณที่ตั้งมจร.วัดพระแก้วบนดอยจำปี


บริการสังคมนำสิ่งของแจกโรงเรียนบ้านดป่งไฮ หนึ่งบริการสังคมด้วยความเสียสละ


พระเรวัตร เจ้าหน้าที่กิจการนิสิตและพระโกษาผู้ทำงานด้านศาสนาด้วยหัวใจและศรัทธา


ขยันให้จิตเรียกหนูมาทำงานเรื่อยเลยยยฮับ... นี่หนูยังเด็กอยู่น่ะ..เมื่อไรจะมีขนมกับนมให้นูบ้างฮับบบ...


เมื่อไรจะเปลี่ยนตำแหน่งให้หนูสักทีฮับ...นู๊คงแก่เรียน..ขยัน..เป็นเด็กดี...ผู้ใหญ่ใจดีจะมีรางวัลให้ไหมน๊า...


หนูชักหิวววว...แล้วฮับบบ...


เที่ยงคืนแล้ว...ง่วงด้วยยย...ราตรีสวัสดิ์ฮับบบ...ง่วงงงงงนอนนนนน

ตอบกระทู้