วัดพระแก้ว เชียงราย

เว็บบอร์ด

เชิญชวนร่วมพิธีสืบชะตารับขวัญปีใหม่ที่ห้องเรียนเชียงราย

เปิดอ่าน 2248 ครั้ง

• เชิญชวนร่วมพิธีสืบชะตารับขวัญปีใหม่ที่ห้องเรียนเชียงราย มจร.ห้องเรียนวัดพระแก้วขอเรียนเชิญประชาชนผู้สนใจร่วมพิธีสืบชะตา รับขวัญวันปีใหม่ แบบล้านนา วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕เวลา ๙.ooน.ที่ห้องสัมมนาวิชาการหอประชุมใหญ่ในอาคารห้องเรียนมจร.วัดพระแก้วโดยมีการจับฉลากแลกของขวัญสำหรับนิสิตในราคาไม่ต่ำกว่า100บาทคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ไม่ต่ำกว่า200 บาท สำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมงานสืบชะตามีค่าใช้จ่ายในการร่วมงานสืบชะตาท่านละ100 บาท สนใจติดต่อได้ที่ พระครูกิตติพัฒนานุยุต 087-1762074 ทำไมต้องมีพิธีสืบชะตา คิดว่าหลายคนคงสงสัยว่าสืบชะตาเพื่ออะไร ในพิธีสืบชะตาเป็นประเพณีสำคัญอย่างหนึ่งของชาวล้านนาที่เชื่อกันว่าเป็นการต่ออายุหรือต่อชีวิตของบ้านเมืองหรือของคนให้ยืนยาว มีความสุข ความเจริญ ตลอดจนเป็นการขจัดภัยอันตรายต่างๆที่จะบังเกิดขึ้นให้แคล้วคลาดปลอดภัย พิธีสืบชะตาแบบพื้นเมืองของจังหวัดเชียงรายได้ยึดถือและปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านาน ชาวเชียงรายทุกหมู่บ้าน ทุกตำบลรู้จักและยึดถือปฏิบัติกันมาช้านานเพราะเชื่อว่าทุกข์ภัยทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นกับตัวเอง และญาติพี่น้องจหายไปจากและจะชีวิตที่ยืนยาวยิ่งขึ้น อีกทั้งเชื่อว่าก่อให้เกิดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่การงานพร้อมที่จะสู้กับชะตาชีวิตต่อไป พิธีสืบชะตานี้แบ่งเป็น ๓ ประเภทคือ ๑. สืบชะตาคน นิยมทำเมื่อขึ้นบ้านใหม่ ย้ายที่อยู่ใหม่ ได้รับยศหรือตำแหน่งสูงขึ้น วันเกิดที่ครบรอบเช่น ๒๔ ปี ๓๖ ปี ๔๘ ปี ๖๐ ปี ๗๒ ปี เป็นต้น หรือฟื้นจากป่วยหนัก หรือมีผู้ทักทายว่าชะตาไม่ดีจำเป็นต้องสะเดาะเคราะห์และสืบชะตา เป็นต้น ๒. สืบชะตาบ้าน นิยมทำเมื่อคนในหมู่บ้าน ประสบความเดือดร้อน หรือเจ็บไข้ได้ป่วยกันทั่วไปในหมู่บ้าน หรือตายติดต่อกันเกิน ๓ คน ขึ้นไป ถือเป็นเสนียดของหมู่บ้าน คนในหมู่บ้านอาจพร้อมใจกันจัดในวันปากปี ปากเดือน หรือปากวัน คือวันที่หนึ่ง สอง หรือสามวันหลังวันเถลิงศก เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล ๓. สืบชะตาเมือง จัดขึ้นเมื่อบ้านเมืองเกิดความเดือดร้อนจากอิทธิพลของดาวพระเคราะห์ตามความเชื่อทางโหราศาสตร์ เพราะทำให้บ้านเมืองปั่นป่วนวุ่นวาย เพราะการจราจลการศึก หรือเกิดโรคภัยแก่ประชาชนในเมืองเจ้านายท้าวพระยาบ้านเมืองจึงจัดพิธีสืบชะตาเมือง เพื่อให้อายุของเมืองได้ดำเนินต่อเนื่องสืบไป พิธีกรรม เครื่องสืบชะตาคนประกอบด้วย ๑. ไม้ค้ำสรี (สะหรี ต้นศรีมหาโพธิ์) ๑๐๐ เล่ม ๒. ขัว (สะพาน) ๑ คู่ ๓. ลวดเบี้ย ๓ เส้น (เส้นหนึ่งใช้หอยเบี้ยร้อยเป็นสาย ๑๐๐ ตัว) ๔. ลวดหมาก,ลวดพลู ๓ เส้น (เส้นละ ๑๐๐) ๕. ลวดเมี่ยง ๓ เส้น (เส้นละ ๑๐๐) ๖. ลวดเงิน ๓ เส้น ๗. ลวดทอง ๓ เส้น ๘. ตุงยาวค่าคิง(ยาวเท่าตัวคน) ๓ ตัว ๙. ตุงเล็กและตุงช่อ ๑๐๐ ตัว ๑๐. ลวดข้าวตอก ๓ เส้น (เส้นละ ๑๐๐) ๑๑. บอกน้ำ,บอกทราย อย่างละ ๑ กระบอก ๑๒. บอกข้าวเปลือก,บอกข้าวสาร อย่างละ ๑ กระบอก ๑๓. ต้นกล้ามะพร้าว,ต้นอ้อย,ต้นกล้วย อย่างละ ๓ ต้น ๑๔. กล้วยน้ำว้าดิบ ๑ เครือ ๑๕. มะพร้าว ๑ ทะลาย ๑๖. สีสายค่าคิง(สายน้ำมันยาวเท่าตัว) ๑ สาย ๑๗. เสื่อใหม่ ๑ ผืน ๑๘. หมอนใหม่ ๑ ใบ ๑๙. เสื้อผ้าของผู้เข้าร่วมสืบชะตา ๒๐. หม้อใหม่ ๒ ใบ (หม้อเงิน,หม้อทอง) อย่างละ ๑ ใบ ๒๑. ใบไม้ที่เป็นมงคลเช่น ใบเต๊า ใบขนุน ใบเงิน ใบทอง เป็นต้น ๒๒. เทียนขี้ผึ้งแท้น้ำหนัก ๑ บาท ๑ แท่ง ๒๓. ด้ายสายสิญจน์ ๑ ม้วน ๒๔. บาตรสำหรับใส่น้ำพุทธมนต์ ๑ ใบ ๒๕. ปลาสำหรับปล่อยจำนวนเท่าอายุเจ้าชาตา ๒๖. นก ปู หรือหอยสำหรับปล่อย อุปกรณ์ดังกล่าวให้จัดทำเป็นกระโจม ๓ ขา กว้างพอที่เจ้าชะตาจะเข้าไปนั่งในนั้นได้ โดยใช้ด้ายสายสิญจน์โยงจากศีรษะไปสู่ยอดกระโจมและดึงไปหาบาตรน้ำมนต์หน้าพระพุทธรูป พระสงฆ์จะถือด้ายสายสิญจน์ขณะสวดมนต์และจะใช้ผูกข้อมือเจ้าชะตาอีกด้วย บางตำราก็จะให้ทำพิธีขึ้นท้าวทั้งสี่ก่อนทำพิธีเครื่องประกอบพิธีอย่างอื่น ได้แก่ ขันตั้งสืบชะตา ประกอบด้วยเทียนเล่มเล็ก ๘ คู่ เล่ม ๑ บาท ๑ คู่ เทียนเล่มเฟื้อง ๑ คู่ ข้าวตอกดอกไม้ หมากหัว พลูมัด เบี้ยพันสาม กล้วยเครือมะพร้าว บอกข้าวเปลือก บอกข้าวสาร หม้อน้ำ หม้อดิน ขันขอศีล ประกอบด้วยเทียนเล่มเล็ก ๔ คู่ ข้างตอกดอกไม้ใส่พาน ขันคารวะเครื่องสืบชะตา ประกอบด้วยเทียนเล่มเล็กน้ำหนัก ๒ สลึง ๔ คู่ เทียนสืบชะตา ๓ เล่มเทียนขนาดเล็ก ๑๐๐ เล่ม ประทีป ๑๐๐ อัน และตาเหลวคาเขียว ๑ อัน ขั้นตอนในการประกอบพิธีสืบชะตา ผู้ดำเนินการและผู้ประกอบพิธี ๑. พระสงฆ์จำนวน ๙ รูป ๒. อาจารย์ฝ่ายคฤหัสถ์ ๓. ผู้เข้าร่วมพิธีสืบชะตา (เจ้าชะตาและคณะ) ขั้นตอนพิธีการ ๑. ตั้งเครื่องสืบชะตา จัดโต๊ะหมู่บูชา ตั้งอาสนะสงฆ์ ๙ ที่ ๒. เจ้าชะตาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย - ประเคนบาตรน้ำมนต์ให้พระสงฆ์ - ประเคนขันสืบชะตา ด้ายสายสิญจน์ - ประเคนพานอาราธนาศีล แล้วกลับไปนั่งซุ้มพิธี ๓. อาจารย์(ผู้นำในการประกอบพิธี) นำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย ๔. อาจารย์กล่าวอาราธนาศีล-ประธานสงฆ์ให้ศีล ๕. อาจารย์อาราธนาพระปริต - พระสงฆ์องค์ที่ ๓ กล่าว สักเค ชุมนุมเทวดา - คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ๖. อาจารย์สมาธรรม และครัวทาน (ขอขมา) ๗. อาจารย์อาราธนาธรรม พระสงฆ์เทศนาธรรมสืบชะตา ๙ ผูก ๘. ประธานสงฆ์มอบเครื่องสืบชะตาให้แก่เจ้าชะตาและคณะ ๙. ประธานสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ พระสงฆ์เจริญไชยมงคลคาถา ๑๐. เจ้าชะตาและคณะถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแก่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนา ๑๑. อาจารย์นำกราบพระ บูชา พระรัตนตรัย เจ้าชะตาถวายภัตตาหารและไทยทานเป็นอันเสร็จพิธี ชื่อคัมภีร์ที่ใช้ประกอบพิธีสืบชะตา ๑. มหาทิพพมนต์ ๑ ผูก ๒. อุณหัสสะวิไชย ๑ ผูก ๓. โลกาวุฒิ ๔ ผูก ๔. สะลาถะวิชชาสูตร ๑ ผูก ๕. พุทธะสังคะหะโลก ๑ ผูก ๖. มหาไชยมงคล ๑ ผูก การเทศน์ธรรมสืบชะตาทั้ง ๙ ผูก พระสงฆ์จะเทศน์พร้อมกันรูปละ ๑ ผูก ส่วนเครื่องประกอบพิธีกรรมสืบชะตาบ้าน กับชะตาเมืองนั้น เครื่องสืบชะตาจะเพิ่มมากขึ้นเป็นเครื่อง ๑,๐๐๐ จะมีการโยงสายสิญจน์จากวัดหรือสถานประกอบพิธีผ่านไปยังบ้านแต่ละหลังจนครบทั้งหมู่บ้านและทุกครอบครัวก็จะเตรียมน้ำส้มป่อยน้ำอบ น้ำหอม และทรายมาร่วมพิธีเมื่อเสร็จแล้วจะได้นำกลับไปโปรยที่บ้านเรือนของตน กระต่ายใต้เงาจันทร์ ๖มกราคม ๒๕๕๕


สืบชะตาปีที่แล้ว


ผูกข้อมือเพื่อความเป็นศิริมงคล


สืบชะตาปีนี


มีขี้ผึ้งแท้ขายไหมคับ

ตอบกระทู้