วัดพระแก้ว เชียงราย

เว็บบอร์ด

คณาจารย์และพระนิสิต มจร. ห้องเรียนวัดพระแก้วตรวจข้อสอบธรรมศึกษาชั้นตรีคณะสงฆ์ภาค ๖

เปิดอ่าน 2023 ครั้ง

วันนี้(๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔) คณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย ได้จัดตรวจข้อสอบธรรมศึกษาชั้นตรี คณะสงฆ์ภาค ๖ ประกอบด้วยจังหวัดเชียงราย แพร่ น่าน พะเยา ลำปาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมใหญ่ มจร. ห้องเรียนวัดพระแก้ว ซึ่งการตรวจข้อสอบธรรมศึกษากำหนดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ ถึง ๑ มกราคม ๒๕๕๕ พระครูสุธีสุตสุนทร กล่าวว่าการตรวจข้อสอบธรรมศึกษาครั้งนี้ได้มอบหมายให้คณาจารย์และพระนิสิต มจร. ห้องเรียนวัดพระแก้ว ได้มีส่วนร่วมกับทางคณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย จึงได้กำหนดให้พระนิสิตทุกชั้นปีเป็นคณะกรรมการตรวจข้อสอบรายวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี


พระนิสิตร่วมกันตรวจข้อสอบ


ตรวจข้อสอบอย่างตั้งใจ

ตอบกระทู้