วัดพระแก้ว เชียงราย

เว็บบอร์ด

สวดมนต์ข้ามปีตามวิถีพุทธที่วัดพระแก้วเชียงราย

เปิดอ่าน 2312 ครั้ง

สวดมนต์วิถีพุทธที่วัดพระแก้วเชียงราย กระต่ายใต้เงาจันทร์ ในวันที่สามสิบเอ็ดธันวาคมของทุกปีที่วัดพระแก้วจังหวัดเชียงรายซึ่งบริหารงานโดย พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาคหก เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว จะมีการสวดมนต์สะเดาะเคราะห์ต่อชะตาซึ่งจะมีดารามาร่วมงานทุกปีคือคุณ นุ่น วรนุช วงษ์สวรรค์และครอบครอบครัว การสวดมนต์จะเริ่มตั้งแต่หกโมงเย็นไปจนถึงเที่ยงคืนของวันใหม่โดยมีพุทธศาสนิกชนหลั่งไหลมาจากทั่วสารทิศเพื่อเดินทางมาร่วมสวดมนต์ข้ามปีภายในโบสถ์ซึ่งเป็นที่ประดิษฐ์สถานของพระเจ้าล้านทอง พระพุทธรูปคู่วัดพระแก้วเชียงรายมาเป็นเวลาช้านาน พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาคหกจังหวัดเชียงรายซึ่งมีความรู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์เมืองเชียงราย ได้อธิบายว่าพระเจ้าล้านทองว่าเป็นพระพุทธรูปศิลปะอินเดียปาละมีพระพักตร์ หมดจด ผ่องใสหมายถึงมีพระบริสุทธิคุณ มีพระโมลีเป็นยอดแหลมเป็นสัญญลักษณ์หมายถึงมีพระปัญญาธิคุณ ในทางพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งความเมตตาหมายถึงพระกรุณาธิคุณ ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้มากมายแต่พอสรุปได้สามอย่างคือ พระกรุณาธิคุณ พระบริสุทธิคุณ พระปัญญาธิคุณและที่สิ่งสำคัญคือ พุทธศาสนาสอนให้มีความสุขในชัยชนะอันประเสริฐและยิ่งใหญ่ที่สุดคือ การชนะใจตัวเอง นับว่าเป็นการสวดมนต์ตามวิถีพุทธโดยสวดพระพุทธมนต์เป็นคาถาจากพระโอษฐ์ขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ข้าพเจ้าถือว่าเป็นศิริมงคลต่อชีวิตอย่างยิ่งและยังได้รับความรู้หลายๆด้านที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเมืองเชียงราย พระธรรมราชานุวัตรได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาของพระเจ้าล้านทองว่ามีที่มาอย่างไรสมัยไหน พ.ศใดอย่างแม่นยำหรือแม้กระทั่งประวัติความเป็นมาของเมืองเชียงรายว่ามีความเป็นมาอย่างไรซึ่งท่านผู้ใดสนใจติดตามชมวีดีโอได้ที่นี่http://www.youtube.com/watch?v=tNHqSwnKrtQ สำหรับกิจกรรมในวันสวดมนต์ตามวิธีพุทธมีดังนี้ กิจกรรมตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ น. เริ่มกิจกรรม ทำวัตรสวดมนต์เย็น การเจริญจิตภาวนา โดยชมรมสวดมนต์วันเสาร์วัดพระแก้ว เวลา ๒๐.๐๐ น.สวดมนต์บทต่างๆและสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตร แล้วเดินประทักษิณรอบพระอุโบสถ เวลา ๒๑.๐๐ น. สวดพระคาถา " มหาสันติงหลวง" ในคัมภีร์อุปปาตะสันติ(พระคาถาเพื่อก่อให้เกิดสันติแก่ชาวโลก) เวลา ๒๒.๐๐ น. สวดบทพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ เวลา ๒๓.๐๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ บท นวัคคหายุสมธรรม(สวดนพเคราะห์) เวลา ๒๔.๐๐ น.สวดบทพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา เจ้าหน้าที่ย่ำฆ้อง กลอง ระฆัง ต้อนรับสู่วันแรกของปี ๒๕๕๔ พระธรรมราชานุวัตร เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว กล่าวคำอำนวยพรในวันปีใหม่ ผู้เข้าร่วมพิธีเข้ารับน้ำพระพุทธมนต์ และรับของที่ระลึก เวลา ๐๑.๐๐ น. ผู้เข้าร่วมพิธีจุดเทียนนพเคราะเป็นเสร็จพิธี


สวดมนต์


แล้วมีการสืบชะตา มั้ยค่ะ


การสวดมนต์ข้ามปี ถือว่าเป็นการล้างภัยพิบัติทั้งปวงที่ได้เกิดขึ้นกับตัวท่านในปีที่แล้วให้ มลายหายสิ้นไปกับปีเก่า จะมีแต่สิ่งที่ดีๆ มาทดแทนและเสริมบารมีให้กับท่าน ขอให้ท่านทั้งหลายมาร่วมสวดมนต์ข้ามปีกับวัดที่ใกล้บ้าน หรือที่วัดพระแก้วด้วยนะคะ

ตอบกระทู้