วัดพระแก้ว เชียงราย

เว็บบอร์ด

ขอเมตตาผู้รู้ช่วยไขข้อสงสัยครับ

เปิดอ่าน 1468 ครั้ง

ถ้าในพิธีอุปสมบท มีพระรูปใดรูปหนึ่งต้องอาบัติปาราชิกแล้ว เข้ามานั่งร่วมในพิธีในเขตหัตถบาท ในทางพระวินัยแล้วพระภิกษุที่อุปสมบทนั้นจะสำเร็จความเป็นภิกษุหรือไม่ และสามเณรมีอาบัติปาราชิกหรือไม่ ถ้าสามเณรต้องปาราชิกข้อใดข้อหนึ่งแล้ว สามารถกลับมาบวชใหม่และอุปสมบทเป็นพระภิกษุได้หรือไม่


1. สำเร็จด้วยคณะสงฆ์ ไม่ใช่ด้วยภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง 2.สามเณรไม่มีปาราชิก แม้ขาดจากความเป็นสามเณรแต่สามารถขอศีลปฏิบัติใหม่ได้

ตอบกระทู้