วัดพระแก้ว เชียงราย

เว็บบอร์ด

facebook ที่สามารถติดต่อกับวัดพระแก้วได้

เปิดอ่าน 1700 ครั้ง

เพื่อทันกระแสโลก เราจึงได้ใช้สังคมสื่อออนไลน์ในชุมชน facebook เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ท่านสามารถร่วมเป็นหนึ่งกับเราได้ในนาม "ชมรมสวดมนต์วันเสาร์วัดพระแก้ว" หรือ saturdaychant@hotmail.com add เพื่อรับข่าวสารต่าง ๆ หรือสนทนาด้วยภาษาธรรมดา

ตอบกระทู้