วัดพระแก้ว เชียงราย

เว็บบอร์ด

อยากให้วัดพระแก้วมีสถานีโทรทัศน์

เปิดอ่าน 1486 ครั้ง

ดิฉันได้เข้าไปดูสถานีโทรทัศน์ของคณะสงฆ์ DDTV ชอบมากคะ ได้ความรู้หลายอย่างเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา อยากจะให้วัดพระแก้วซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ของเชียงราย มีสถานีโทรทัศน์เป็นของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงรายบ้าง เพื่อใช้ในการเผยแผ่ธรรมะและพระพุทธศาสนารวมถึงเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับกิจกรรมคณะสงฆ์ทางภาคเหนือตอนบน


เห็นด้วยค่ะ ถ้าไม่เป็นสถานีโทรทัศน์ เป็นสถานีวิทยุก็ยังดี จะได้ทราบข่าวสารทางพุทธศาสนาบ้างซึ่งปัจจุบันมีน้อยมาก


ทางวัดพระแก้วมีมหาวิทยาไม่ใช่หรือครับ ก็ให้พระนักศึกษาที่มีความสามารถในการเทศน์เปลี่ยนกันแสดงธรรมออกสถานีวิทยุหรือโทรทัศน์ของมหาวิทยาลัยก็ได้นี่ครับ จะเป็นการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและประชาสัมพันธ์มหาลัยไปในตัว แนะนำนะครับ


กำลังติดตั้งสถานีวิทยุบนดอยจำปี ร่วมกับสนง.พุทธจังหวัดเชียงราย หลายโครงการคิดมาหลายปี แต่ไม่เดินหน้า ต้องรอความพร้อมหลากหลายประการ ช่วยกันคิด แล้วก็ช่วยกันทำ

ตอบกระทู้