วัดพระแก้ว เชียงราย

เว็บบอร์ด

สอบถาม

เปิดอ่าน 1395 ครั้ง

ที่มหาลัยสงฆ์วัดพระแก้วมีคณะนิติศาสตร์ป่าวครับ มีคณะอะไรที่เกี่ยวกับกฎหมาย การเมืองการปกครองบ้างครับ เทียบเท่า ม. ข้างนอกได้หรือไม่


มีเรียนนิติศาสตร์ที่ส่วนกลาง ที่วังน้อย อยุธยา ที่ห้องเรียนวัดพระแก้ว มีแต่รัฐศาสตร์ เอกการบริหารรัฐกิจ มีเรียนกฏหมายหลายวิชาเหมือนกัน


พระเรียนกฎหมายได้ด้วยหรือนี่ นึกว่าเรียนเฉพาะธรรมะ


มีหลายสาขาอยู่จร้า แต่มีสาขาพระพุทธศาสนาเป็นหลักจร้า พระเรียนกฎหมายได้จร้า พระต้องรู้เรื่องกฎหมายด้วยจร้า

ตอบกระทู้