วัดพระแก้ว เชียงราย

เว็บบอร์ด

การุณยฆาต

เปิดอ่าน 1238 ครั้ง

หนูเคยได้ยินเพื่อนคุณแม่เป็น่พยาบาลบอกว่าการทำการุณยฆาตเป็นการช่วยผู้ป่วยที่ทรมานมานานให้ไปอย่างสบาย แต่หนูว่าเป็นการฆ่ามากกว่าคะ ถ้าตามหลักของศาสนาศีลข้อ1 ห้ามฆ่าสัตว์ ไม่ต้องว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยทั่วไป นี่เป็นมนุษย์สัตว์ที่ประเสริฐ มีจิตใจ มีวิญญาณ หนูไม่เข้าใจและไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้เลย


เข้าใจถูกแล้ว การุณยฆาตเป็นอาญากรรม มีความผิดทางกฎหมาย พระพุทธศาสนา วางหลักปาณาติบาต ไว้ 5 ประการ 1. สัตว์มีชีวิต 2. รู้ว่าสัตว์มีชีวิต 3. มีจิตคิดฆ่า 4. ลงมือฆ่า 5. สัตว์ตายหรือได้ผลกระทบจากการฆ่า ถ้าครบองค์ประกอบ ก็เป็นปาณาติบาต ในทางแพทย์ ถือว่า เมื่อสมองตายสิ้นเชิง ก็ถือว่า ได้ตายแล้ว แต่ที่ยังอยู่ได้ ก็เพราะเครื่องมือทางเเพทย์ ในทางพระพุทธศาสนา ท่านถือเรื่องจิตเป็นเกณฑ์การตาย การตายเกิดขึ้นเมื่อจิตได้จุติ คือเคลื่อนจากร่างหนึ่งไปปฏิสนธิในภพภูมิต่าง ๆ แล้ว ถ้าจุติก็จะปฏิสนธิทันที มีปัญหาว่า สมองตายโดยสมบูรณ์ จิตได้จุติหรือยัง เรื่องนี้ ต้องอาศัยการถกเถียงกันพอสมควร

ตอบกระทู้