วัดพระแก้ว เชียงราย

เว็บบอร์ด

โลกเปลี่ยนแปลง

เปิดอ่าน 960 ครั้ง

ทุกวันนี้โลกของเรามีแต่เรื่องภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น แต่ละครั้งก็ร้ายแรงทำให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหว น้ำท่วม ดินถล่ม ภูเขาไฟระเบิด ล่าสุดปเกาะญี่ปุ่นถูกคลื่นสึนามิวิปโยคถล่มอย่างไม่มีสิ้นดี ถ้าพูดตามหลักศาสนาคริสต์พระเจ้าทรงพิโรธที่มนุษย์เองเป็นผู้ทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น ทุกอย่างเป็นน้ำมือของมนุษย์ทั้งนั้น ธรรมชาติกลับมาทำลายมนุษย์บ้าง แต่ถ้าตามหลักศาสนาพุทธจะเป็นเรื่องของกรรมหรือเปล่าคะ อยากจะให้นักปราชญ์ทางศาสนาช่วยอธิบายเรื่องนี้ด้วย ขอบคุณคะ


พระเจ้าทรงพิโรธถึงขนาดฆ่าหมู่บุตรของพระองค์เองกระนั้นหรือ? "ทุกอย่างเป็นน้ำมือของมนุษย์ทั้งสิ้น" ??? กระนั้นหรือ ตอนมนุษย์ยังไม่ครองโลกเหมือนปัจจุบัน เคยมีแผ่นดินไหว อุกกาบาต ภัยธรรมชาติที่ทำลายล้างเช่นนี้หรือไม่....??? ในพระพุทธศาสนา ท่านสอนเป็นวิภัชชวาที คือ จำแนกแจกประเด็น ตามเหตุตามปัจจัย ปัจจัยหนึ่งมีผลกระทบต่อปัจจัยหนึ่ง มีเหตุเนื่องกัน การระบุว่าเกิดจากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งอย่างเดียว อาจผิดได้ง่าย ท่านแสดงหลักไว้ 5 ประการ เรียกว่า นิยาม 5 1. อุตุนิยาม ความเย็นความร้อน ดินฟ้าอากาศ อุตุวิทยา 2. พีชนิยาม เรื่องของชีววิทยา ธาตุ เคมี 3. จิตนิยาม เรื่องของจิตใจ ความโลภ โกรธ หลง เอารัดเอาเปรียบธรรมชาติ 4. กรรมนิยาม เรื่องการกระทำ สร้างเขื่อน เจาะน้ำมัน ระเบิดนิวเคลียร์ใต้พื้นดิน เป็นต้น 5. ธรรมนิยาม เรื่องธรรมชาติที่มีความเปลี่ยนเเปรอยู่เสมอ ไม่คงที่ จะเห็นว่า เรื่องกรรมก็เป็นเรื่องหนึ่ง แต่คงไม่ใช่ทั้งหมด เรื่องอื่น ๆ ก็พึงพิจารณาเหมือนกัน


ขอบคุณครับ ไม่เคยรู้หลักอย่างนี้มาก่อน


นามนั่นเอง คือพระครูพิพัฒน์รัตนพงศ์ใช่ป่าวคะ เดาเอา เห็นตอบได้สุดสุดเจ้าคะ

ตอบกระทู้