วัดพระแก้ว เชียงราย

เว็บบอร์ด

เส้นสาย เงินตรา

เปิดอ่าน 1127 ครั้ง

ลูกหนูจบป.6ปีนี้ ไปสอบเข้า ร.ร.ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งแต่ว่าสอบไม่ได้ แต่หนูก็ไม่ติดใจกับลูกสอบไม่ได้เพราะลูกหนูเรียนค่อนข้างปานกลาง แต่มีลูกเพื่อนบ้านเรียนไม่เก่งเลย เกรดเฉลี่ยก็ต่ำกว่าลูกของหนูกับสอบได้ แต่หนูรู้มาทีหลังว่าเพื่อนบ้านของหนูใช้เงินอัดลูกตัวเองเข้าไปเพื่อให้ได้เรียนโรงเรียนนี้ หรือเด็กบางคนที่เป็นลูกท่านหลานเธอ มีนามสกุลที่เป็นที่รู้จักหน่อยก็เข้าไปได้อย่างหน้าตาเฉย หนูว่ามันไม่ยุติธรรมเลยคะพระอาจารย์ หนูไม่รู้จะระบายให้ใครฟัง เพราะความเป็นธรรมไม่มีเลย มีแต่เงินตราและเส้นสายเท่านนั้น ลูกตาสีตาสาไม่มีโอกาสเลย พูดแล้วน้อยใจตัวเองที่เกิดมาจนไม่มีเส้นและเงินอย่างเขา


ก็ควรแก่การน้อยใจ น้อยใจแล้วก็ให้มันหายไป คิดการข้างหน้า เดินหน้าต่อไป อย่าให้ความน้อยใจมาท่วมทับ จนทำอะไรไม่ถูก หรือไม่คิดจะทำอะไร ในสังคมไทย เรื่องเส้นสายมีอยู่ทั่วไป อย่างไรเรายังต้องอยู่ในสังคมนี้ ขณะเดียวกัน การที่เด็กจะพัฒนาตนอย่างไร โรงเรียนไม่ใช่ส่วนสำคัญทั้งหมดเสียทีเดียว แม้กระทั่งการเรียนในระบบกับนอกระบบ ยังเป็นเรื่องที่นักวิชาการถกเถียงกันไม่น้อย ขอให้ลูกเป็นคนดี พอมีพอกิน ใช้ชีวิตในสังคมนี้ได้อย่างไม่เดือดร้อนเกินไป ก็พอแล้ว


ใช่เรื่องจริง เด็กที่เข้าเรียนได้คือต้องเป็นเด็กที่เกรดเอ หรือเด็กเรียนเก่งจริงๆคือสามารถสอบเข้าได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องสงสัย แต่เด็กที่เก่งบ้างไม่เก่งบ้าง หมายถึงเด็กที่เรียนปานกลางมักจะสอบไม่ค่อยได้ แต่ตรงกันข้ามเด็กที่เรียนไม่เก่งเลย มักจะเข้าได้เพราะเส้นสายหรือผู้ปกครองมีเงินหรือมีชื่อเสียงหน้าตาในสังคม นี่เรื่องจริงๆคะ


ความเห็นส่วนตัวนะครับ เด็กจะเรียนเก่งหรือไม่เก่ง ไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนอย่างเดียว มีองค์ประกอบและปัจจัยหลายอย่าง เด็กที่เก่งถึงแม้จะเรียนที่โรงเรียนบ้านนอก เด็กก็เก่งได้ครับ โรงเรียนเป็นเพียงชื่อเท่านั้น....


ใช่แล้วคะ โรงเรียนที่มีชื่อเสียงโด่งดังไม่ใช่เด็กจะเก่งเสมอไป ผู้ปกครองควรแนะนำ แต่ถ้าเด็ก เก่ง ดี และเรียนมีความสุข ที่ไหนก็เรียนได้เจ้าคะ

ตอบกระทู้