วัดพระแก้ว เชียงราย

เว็บบอร์ด

การใช้เงินวัดผิดประโยชน์และผิดวัตถุประสงค์

เปิดอ่าน 1170 ครั้ง

มีเจ้าอาวาสบางวัดเอาเงินวัดไปใช้ในทางที่ผิดวัตถุประสงค์ เช่นบอกว่าจะเอาไปสร้างห้องน้ำห้องส้วม แต่กับเอาไปชื้อรถหรูเป็นของตนเอง เห็นแล้วทนไม่ได้จริงๆ พอกรรมการวัดถามก็โกรธ จะจัดการกับพระรูปนี้อย่างไรดี ช่วยแนะด้วยครับพระคุณท่าน


1. ควรแจ้งเจ้าคณะผู้ปกครองตามลำดับชั้น คือ เจ้าคณะตำบล เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะจังหวัด 2. ถ้าผู้รับบอกว่า จะเอาไปสร้างห้องน้ำ แต่ผู้ให้ไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์การให้ ก็ยังไม่ถือว่า ใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ คือต้องดูว่า ผู้ให้ได้กำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินนั้นหรือไม่ ผู้บริหารบางครั้งก็จะต้องผันจากเงินที่เตรียมไว้เพื่อการหนึ่งไปใช้อีกการหนึ่ง ตามเข้าใจของตนว่า จำเป็น ถ้าสุดท้ายท่านสามารถสร้างห้องน้ำได้ตามที่บอกไว้แต่แรก ก็เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณา 3. การบริหารจัดการวัด เป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าอาวาสตามกฏหมายของคณะสงฆ์ กรรมการวัดก็เป็นกลุ่มบุคคลที่เจ้าอาวาสแต่งตั้ง เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการวัด ช่วยงานเจ้าอาวาส ไม่มีกฏหมายใดให้อำนาจใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้าเห็นว่า เจ้าอาวาสทำผิด ก็ไม่ควรร่วมวงกับคนทำผิด อาจเริ่มจากการลาออก และร้องเรียนผู้ปกครองตามลำดับชั้นตามข้อ 1

ตอบกระทู้