วัดพระแก้ว เชียงราย

เว็บบอร์ด

พระยุ่งการเมืองได้ป่าว

เปิดอ่าน 907 ครั้ง

เห็นพระบางรูปชอบยุ่งการเมือง จะเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างออกหน้า ... หรือว่าเขาอนุญาตพระเล่นการเมืองได้ด้วยอ๊ะ


1. พระเป็นคนเหมือนเราท่าน ถ้าไม่ระวังจิต ไม่ระวังอาการ ก็ออกอาการได้ง่ายเหมือนคนทั่วไป 2. การเมืองเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องยุ่ง ไม่มีสิ่งใดก็เกิดขึ้นลอย ๆ โดยไม่ยุ่งเกี่ยวกัน อันนี้ตามกฏอิทัปปัจจยตา มันอยู่ที่ว่า เรายุ่งกับมันเท่าใด ประมาณใด อันใดควรยุ่ง อันใดควรหลีก ตัดยุ่ง 3. การเมืองเป็นเรื่องที่มนุษย์ทุกคนในสังคมต้องยุ่งโดยทางใดทางหนึ่ง ไม่ให้พระไปยุ่งการเมือง การเมืองก็ต้องมายุ่งกับพระอยู่ดี ถ้าไม่ยุ่งการเมืองเลย ก็คงถูกตัดออกจากสังคมนี้ อยู่ที่ว่า ควรยุ่งในระดับใด อยู่ในฐานะใด ใช้การเมืองเพื่องานศาสนา แต่ไม่แปดเปื้อนกับการเมือง


จริงๆด้วยสิ พระเราสีเหลือง แต่ชอบสีแดง 555


เห็นด้วย มีทีวีอยู่ช่องอิสระช่องหนึ่งเห็นพระระดับผู้นำ ค่อนข้างฝักฝ่ายพรรคการเมืองอย่างเห็นได้ชัด


พระต้องไม่ยุ่งการเมือง แต่ถ้าเทศนาเตือนสติให้การเมืองมีคนดีมีคุณธรรมมาบริหารประเทศ ผมว่าสอนได้ แต่มายุ่งแบบพระพยอม ก็ไม่ไหว

ตอบกระทู้