เว็บบอร์ด

สอบถามเรียนต่อ ป.โท

เปิดอ่าน 1063 ครั้ง

ที่วัดพระแก้วมีระดับ ป.โท รึป่าวคะ (ถ้ามี) สาขาอะไรบ้างคะ


เจริญพร ที่วัดยังไม่มี ป.โท มีแต่นักธรรมโท กับธรรมศึกษาโท วัดพระแก้ว เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสาขาพระพุทธศาสนา และสาขาการบริหารรัฐกิจ แก่พระภิกษุสามเณร และคฤหัสถ์ทั่วไป เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแห่งคณะสงฆ์ไทย ในกำกับของรัฐ ที่วัดพระแก้ว เราเป็นเพียงห้องเรียน ยังไม่ได้เป็นส่วนงานของมหาวิทยาลัยตาม พร.บ.มหาวิทยาลัย เมื่อเป็นวิทยาลัยสงฆ์จึงจะสามารถเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาได้


ต้องไปที่ พะเยา แพร่ เชียงใหม่ วัดศรีโคมคำ วัดพระบาทมิ่งเมือง วัดสวนดอก จะมี ป.โท หรือไปที่อยุทธยา อ.วังน้อย มีสาขาทางพระพุทธศาสนานาให้เรียน


เรียนที่วัดพระแำก้วแล้วสามารถสอบเป็นครูได้หรือป่าวครับ


Hi, Do you teach meditation in the temple? I

ตอบกระทู้