วัดพระแก้ว เชียงราย

เว็บบอร์ด

เสียงโทรศัพท์มือถือ

เปิดอ่าน 1014 ครั้ง

นมัสการพระคุณเจ้า ในการสวดมนต์วันเสาร์อยากจะให้พระอาจารย์ประชาสัมพันธ์เรื่องเสียงเรียกเข้าของโทรศัพท์มือถือด้วยครับ เวลามีเสียงสัญญาณโทรศัพท์ ทำให้ผู้ที่เข้าร่วมสวดมนต์เสียสมาธิหมดเลย อย่างน้อยหากไม่ปิดก็ควรจะตั้งเสียงสั่นก็ยังดี ขอบพระคุณครับ


ทราบแล้ว จะได้ประกาศต่อไป อีกเรื่อง เรื่องจอดรถมอเตอร์ไซค์ บางคนลืมเอาของลง ของหาย


ก้อปิดมือถือ เวลาสวดมนต์เสียนะคะ จะต้องไม่เป็นบาป จะเป็นการรบกวนการสวดมนต์คะ


ขอความร่วมมือจากผู้ร่วมสวดมนต์วันเสาร์ เพื่อให้โครงการสวดมนต์วันเสาร์วัดพระแก้ว ได้อำนวยประโยชน์แก่มวลสมาชิกผู้มาร่วมสวดมนต์ปฏิบัติธรรมทุกท่าน วัดพระแก้ว จึงใคร่ขอความร่วมมือทุกท่าน ดังนี้ ๑. การจอดรถ ขอช่วยจอดด้านในของวัด ถนนทางขึ้นที่ติดกับหอพระหยก จนถึงหน้าอาคารสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ให้เต็มก่อน ค่อยมาจอดหน้าศาลาการเปรียญ เพื่อไม่ให้หน้าศาลาการเปรียญแน่นเกินไป กรุณาตรวจสอบการล๊อกรถ ทรัพย์สินที่มีค่า เป็นต้น ให้เรียบร้อย หากสูญหาย ทางวัดไม่อาจรับผิดชอบได้ ไม่พึงประมาทในทรัพย์สิน แม้ในวัด ก็อาจมีผู้ประสงค์ร้ายโจรกรรมได้ ๒. โทรศัพท์ ขอท่านปิดโทรศัพท์ หรือตั้งระบบสั่น แทนการเปิดเสียงตามปกติ เพราะอาจรบกวนสมาธิของท่านอื่น ๆ ๓. การบริจาค วัดพระแก้ว โดยนโยบายของเจ้าอาวาส ประสงค์ให้กิจกรรมของวัดเป็นกิจกรรมที่ไม่เสียเงิน ไม่มีเรี่ยไร หากประสงค์ทำบุญ ให้บริจาคในตู้บริจาค มิให้นำซองผ้าป่า ซองกฐิน หรือบอกบุญอื่น ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าอาวาส หรือผู้ที่เจ้าอาวาสมอบหมาย (ในกรณีสวดมนต์วันเสาร์ ต้องผ่านพระครูสุธีสุตสุนทร) จึงเจริญพรมาเพื่อทราบ พระครูสุธีสุตสุนทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว ที่มา : ข่าวประชาสัมพันธ์ วัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย

ตอบกระทู้