วัดพระแก้ว เชียงราย

เว็บบอร์ด

ศาสนาพุทธ

เปิดอ่าน 912 ครั้ง

มีคนถามว่าศาสนาพุทธเกิดได้อย่างไร


บางศาสนาเกิดจากความไม่รู้จริงในธรรมชาติ ก็เลยทึกทักธรรมชาติให้เป็นเทพเจ้าต่าง ๆ เลยมีเทพมากมาย ต่อมาก็พัฒนาเป็นพระเจ้าองค์เดียว ให้เป็นผู้สร้างโลก สร้างจักรวาล ให้ผู้ถูกสร้างสยบนับถือผู้สร้าง บางศาสนาปฏิเสธปัจจัยภายนอก ให้เชื่อมั่นในตนเอง พัฒนาตนตามหลักการที่ควรเป็น ไม่ต้องพึ่งพิงเทพเจ้า ศาสนาไม่ได้เกิดขึ้นลอย ๆ ศาสนาเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมประการหนึ่ง เมื่อศึกษาศาสนาพึงศึกษาเหตุแวดล้อม ประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม ต่าง ๆ ประกอบด้วย

ตอบกระทู้