วัดพระแก้ว เชียงราย

เว็บบอร์ด

การทำวัตรเย็น

เปิดอ่าน 1710 ครั้ง

ที่วัดพระสิงห์ และ วัดกลางเวียง ประชาชนทั่วไป สามารถเข้าร่วมทำวัตรเย็นพร้อมกับพระสงฆ์ได้ ถ้าบังเอิญเราไปวัดพระแก้วช่วงทีพระท่านกำลังทำวัตรเย็นพอดี เราสามารถร่วมสวดมนต์พร้อมกับท่านได้ไหม


ได้ แต่เนื่องจากช่วงนี้ ที่วัดพระแก้วมีเรียนภาคค่ำ พระเณรส่วนใหญ่เลยไม่ได้มาลงทำวัตรเย็น ต้องเรียนบนโรงเรียน และให้สวดมนต์กันบนโรงเรียน พระที่ลงสวดมนต์จึงมีจำนวนน้อย


ทำวัตรเย็นที่วัดกลางเวียง กับวัดพระแก้วเริ่มกี่โมงค่ะ


วัดพระแก้วทำวัตรเช้าเวลาไหน และทำวัตรเย็นเวลาไหนครับ

ตอบกระทู้