วัดพระแก้ว เชียงราย

เว็บบอร์ด

ขึ้นดอยตุง

เปิดอ่าน 1079 ครั้ง

ถ้าเราไม่นอนบนดอยตุง หลังจากสวดมนต์เสร็จที่บนพระธาตุ จะลงมาเอารถที่วัดเชิงดอย เพื่อจะกลับบ้านจะมีรถบริการลงมาส่งหรือเปล่า นมัส ภันเต


ได้เหมารถไว้ขึ้นลง ๒ คัน และมีรถวิ่งระหว่างพระธาตุกับเขตสังฆาวาส ๔ คัน นอกจากนี้ ก็คงมีหลายท่านไม่นอนที่วัด ก็สามารถลงมาด้วยกันได้ ที่วัดศาลาเชิงดอย มีอพปร. ช่วยดูแลรถให้

ตอบกระทู้