วัดพระแก้ว เชียงราย

เว็บบอร์ด

เดินขึ้นดอยตุงวันไหนค่ะ

เปิดอ่าน 1064 ครั้ง

ปีที่แล้ว เห็นมีกิจกรรมเดินขึ้นดอยตุง ไม่ทราบว่า ปีนี้จะมีมั้ยค่ะ


กำหนดการจาริกบุญเดินขึ้นพระธาตุดอยตุง (ร่าง) โครงการขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา วัดพระแก้ว ๒๙ - ๓๐ มกราคม ๒๕๕๔ *************** วันเสาร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๔ พิธีเปิด ณ วัดศาลงเชิงดอย เดิน จาริกบุญ สวดมนต์ปฏิบัติธรรมทั้งคืน เวลา ๐๘.๓๐ น. - พระนิสิต นักศึกษา นักเรียน และผู้สั่งสมบุญ ลงทะเบียน ณ วัดศาลาเชิงดอย ต.ห้วยไคร้ใหม่ อ.แม่สาย (มีเกียรติบัตรมอบให้ผู้ร่วมกิจกรรม) เวลา ๐๙.๐๐ น. - พีธีเปิด - พระนิสิต นักศึกษา นักเรียนและผู้สนใจ จัดแถวเดินตามลำดับคณะ ชั้นปี โรงเรียน พร้อมรับ น้ำดื่ม อาหารระหว่างทาง เวลา ๐๙.๓๙ น. เริ่มจาริกบุญเดินขึ้นพระธาตุดอยตุง ลัดเลาะไปตามป่า ตามทางเดินเท้าโบราณ เวลา ๑๑.๐๐ น. พักฉันภัตตาหาร / รับประทานอาหารระหว่างทาง (กรุณาเตรียมอาหารไปฉัน/ทานร่วมกัน) เวลา ๑๔.๐๐ น. เดินทางไปถึงวัดน้อยตอยตุง ทำภาระกิจส่วนตัว เตรียมเครื่องสักการะพระธาตุ เวลา ๑๕.๓๙ น. ร่วมสักการะ สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม ณ ลานพระธาตุดอยตุง สวดสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ ๑๐๘ จบ ทำวัตรเย็น ธัมมจักกัปปวัฒนสูตร มหาสันติงหลวง เจริญสมาธิภาวนา เวียนเทียนประทักษิณ พัก ณ วัดน้อยดอยตุง หรือสวดมนต์ ปฏิบัติธรรมทั้งคืน ตามกำลังศรัทธา วันอาทิตย์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๔.๓๐ น. - ทำวัตรสวดมนต์เช้า และปฏิบัติธรรม ณ ลานพระธาตุดอยตุง เวลา ๐๗.๐๐ น. - ฉันภัตตาหาร /รับประทานอาหารเช้า ณ วัดน้อยดอยตุง เวลา ๐๘.๐๐ น. - เดินทางกลับตามอัธยาศัย อิ่มบุญ อิ่มใจ ************ หมายเหตุ : ๑. รถบริการ ๑) มีรถรับส่งจากสามแยกถนนหลัก (เชียงราย – แม่สาย) มาวัดศาลาเชิงดอย ๒) มีรถขนส่งสัมภาระจากวัดศาลาเชิงดอย ไปวัดน้อยดอยตุง (รถของนักศึกษาคฤหัสถ์) ๓) มีรถวิ่งบริการทั้งคืน ระหว่างลานพระธาตุ – ห้องน้ำ – วัดน้อยดอยตุง ๔) รถรับจากวัดน้อยดอยตุง ในวันที่ ๓๐ มกราคม มายังวัดศาลาเชิงดอย ๒. ท่านที่นำรถมา กรุณาจอดไว้ที่วัดศาลาเชิงดอย หรือที่ที่ปลอดภัย ๓. สิ่งที่ต้องเตรียม ๑) อุปกรณ์การนอน แพคส่งไปกับรถ (พระสงฆ์พักในอาคาร คฤหัสถ์หญิงพักในอาคาร) ๒) อาหารทานระหว่างทาง (สำหรับคฤหัสถ์) น้ำดื่มส่วนตัว (มีบริการ) ๓) ลูกอม ยาดม ยานวดคลายกล้ามเนื้อ ๔) ผ้ารองนั่ง เสื้อกันหนาว ๕) พระสงฆ์ห่มผ้ารัดอก อุบาสกอุบาสิกา ใส่ชุดขาว ขณะเดินกางเกงสีใดก็ได้ เสื้อขาว


tests


testsetst

ตอบกระทู้