วัดพระแก้ว เชียงราย

เว็บบอร์ด

วิธีแก้เครียด

เปิดอ่าน 1070 ครั้ง

เวลาทำงานเครียดกับผู้ร่วมงาน กลับมาบ้านก็เครียดกับครอบครัว ทำอย่างไรถึงจะแก้เครียดหรือทำให้หายเครียดได้บ้างพระคุณท่าน


ฝึกสติให้มาก กำหนดความรู้สึกตัวในปัจจุบัน ดูลมหายใจ หรือดูจิตของตนเอง เครียดบ่อย ๆ จะเห็นจิตตนเองได้ง่ายขึ้น เพราะจิตแสดงอาการได้ชัดเจน เมื่อดูบ่อยจะเห็นว่า ความเครียดมาแล้วหายไป มีแล้วดับไป เหมือนความรู้สึกอื่น ๆ เมื่อเห็นความคิดของตน ความคิดก็จะไม่ปรุงแต่งต่อ มันจะดับไปเอง ทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องกำหนดรู้ ไม่ต้องแก้ทุกข์ เพียงแค่รู้ทุกข์ รู้ทุกข์คราใด สมุทัยก็ดับ นิโรธก็ทำให้แจ้ง มรรคก็เป็นอันทำให้เจริญในขณะนั้น

ตอบกระทู้