วัดพระแก้ว เชียงราย

เว็บบอร์ด

เจ้ากรรมนายเวรมีจริงไหม

เปิดอ่าน 1195 ครั้ง

อยากทราบว่าเจ้ากรรมนายเวรมีจริงไหมคะ เจ้ากรรมนายเวรมีเฉพาะศาสนาพุทธหรือเจ้าคะศาสนาอื่นมีเจ้ากรรมนายเวรมั๊ยคะ


มีจริงแน่นอน แต่ต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่า เจ้ากรรมนายเวร ในพระพุทธศาสนาหมายถึงอะไร ในพระพุทธศาสนา ไม่มีใครเป็นเจ้ากรรมนายเวรของเรา นอกจากเราเอง เรานั่นเเหละเป็นเจ้ากรรมนายเวร คำว่า เรา ในที่นี้ ก็คือ จิตทีสั่งสมกรรมและกิเลสผ่านภพผ่านชาติมาไม่รู้กี่ชาติ ทำดีบ้าง ทำชั่วบ้าง กรรมและกิเลสก็สั่งสมอยู่ในจิตของเรา เป็นเจ้ากรรมนายเวรของเราตลอดไป จนกว่าจะบรรลุถึงพระนิพพานนั่นแล ระหว่างที่เวียนว่ายตายเกิด เราต่างได้ทำดีและทำชั่วกับคนอื่นอยู่ตลอด ดีบ้างชั่วบ้าง มีคนชอบ มีคนชัง มีคนผูกรักและมีคนผูกเกลียด มีกรรมมีเวรร่วมกัน ท่านเรียกว่า "เวริกา" คือได้กระทำกรรมร่วมกัน ตามปกติ คนที่ได้เจอะเจอกันในชาติปัจจุบัน ก็ต่างเคยทำกรรมร่วมกันมาทั้งสิ้น ด้วยผลของกรรมนั้น เราจึงได้มาพบกันในชาติปัจจุบัน กรรมที่ล่วงไปแล้ว ก็กลายเป็นอดีต มิได้สำคัญอะไร มันอยู่ที่ว่า เราทำอะไรอยู่ในปัจจุบัน แม้องคุลิมาล จะเคยฆ่าคนตายมากมาย แต่ด้วยกรรมปัจจุบันคือ อรหัตตมรรค ท่านก็ข้ามพ้นอบายภูมิและการเวียนว่ายตายเกิดได้ ไม่ต้อง มีกรรมมีเวรต่อไป เอวัง ก็มีด้วยประการฉะนี้

ตอบกระทู้