วัดพระแก้ว เชียงราย

เว็บบอร์ด

การโกหกโดยไม่ไดตั้งใจ

เปิดอ่าน 918 ครั้ง

ข้าพเจ้าขอถามพระเดชพระคุณว่า การโกหกคนอื่น เพราะความจำเป็นผิดศีลข้อ 4 หรือไม่ ข้าพเจ้าโกหกไปเพราะความจำเป็น และไม่ได้ตั้งใจจะโกหก ทังๆที่ใจคิด อยู่เสมอว่ามันผิด


"โกหกเพราะความจำเป็น" นั่นแหละตั้งใจแล้ว หาได้ยากมากที่เราทำอะไรโดยไม่ได้ตั้งใจ เพราะเจตนาเกิดขึ้นเร็วมาก ถ้าตั้งใจมาก เจตนาจะเห็นชัด แต่ถ้าความตั้งใจน้อย เจตนาที่เกิดขึ้น เกิดเเล้วดับไปอย่างรวดเร็ว ศีลผิดแล้ว ก็แล้วไป ตั้งใจไม่กระทำผิดอีก ชำระศีลนั้นให้บริสุทธิ์ ถ้าเรื่องที่โกหกสามารถแก้ไขได้ ก็พึงแก้ไข อย่าปล่อยเลยไป จะเป็นการผูกเวรกัน อย่างไม่รู้จบ ขณะทำสิ่งใด ใจคิดว่ามันผิด แต่ต้องทำ อย่างนี้บาปน้อย เพราะเจตนาในขณะทำ ไม่เนื่องยาวนาน ถูกแทรกด้วยหิริโอตตัปปะ เป็นครั้ง ๆ ทำให้กำลังของกรรมนั้นอ่อนตัว เหมือนคนที่รู้ว่า ไฟนั้นร้อน ก็ระวังในการจับไฟ เจ็บก็เจ็บไม่มาก ถ้าไม่รู้ว่ามันร้อน จับเต็มที่ ย่อมเจ็บมากเป็นธรรมดา อันนี้ อธิบายผลของกรรม ตามกำลังของเจตนา ผลของกรรมว่ามากหรือน้อย ยังมีเหตุอื่นอีก เช่น ขนาดของสิ่งที่กระทำ ผลของการกระทำ เป็นต้น

ตอบกระทู้