วัดพระแก้ว เชียงราย

เว็บบอร์ด

การปฏิบัติธรรม

เปิดอ่าน 1001 ครั้ง

การปฏิบัติธรรมแบบไหนที่ได้ผลดีที่สุด -แบบพุทโธ -แบบสัมมาอรหัง -แบบยุบหนอ พองหนอ -แบบสติปัฏฐาน 4 -แบบอสุภกรรรมฐาน -แบบเพ่งกสิณ แบบไหนหรือวิธีการใดที่ดีที่สุด และได้ผลมากกว่ากัน


แบบที่เหมาะกับตนเอง ได้ผลมากที่สุด เอวัง


โยมได้ฝึกมา 4 แบบ ยกเว้นอสุภกรรมฐานและเพ่งกสิณ ที่ทำแล้วสบายใจที่สุดคือดูจิตไปเรื่อยๆโดยไม่มีคำบริกรรม บางครั้งก็รู้ลมหายใจ บางครั้งก็รู้จิต รู้การกระทำของเรา เลยไม่แน่ใจว่าเป็นแบบไหนกันแน่ แต่ก็เข้าข้างตัวเองว่านี่เป็นแบบที่เหมาะกับตัวเองแล้ว อย่างนี้ใช้ได้ไหมคะ


ไม่มีอาวุธใด วิธีใดที่ใช้ไ้ด้ทุกกรณี ทุกสนามรบ ข้อปฏิบัติทุกกรณี ก็เหมาะตามอุปนิสัยของคนใช้ และต้องเหมาะกับสถานการณ์ที่ใช้ด้วย ขณะขับรถ อย่าไปหลับตาทำสมาธิ กำหนดอารมณ์เดียว เชียวหละ หลักของการปฏิบัติทุกประเภทนั้น อยู่ที่สติกับสัมปชัญญะ ธรรมะมีอุปการะมาก ปฏิบัติแบบใด ๆ ก็ต้องอาศัยสติสัมปชัญญะทั้งสิ้น ถ้าปฏิบัติแล้ว สติหาย สัมปชัญญะหมด ก็พึงทราบว่า ผิดทางแล้ว

ตอบกระทู้