วัดพระแก้ว เชียงราย

เว็บบอร์ด

อยากทราบคำจำกัดความ "อิสระชน"

เปิดอ่าน 1193 ครั้ง

มีผู้ใช้คำว่า "อิสระชน" นั่นก็หมายความว่าอยากทำอะไรเป็นอิสระ ไม่ขึ้นกับใคร ไม่เข้ากับใครไม่สนใจใคร อยากอยู่แบบอิสระและมีเสรีภาพ เป็นความหมายแบบนี้หรือใช่หรือไม่คะ


คงไม่เป็นอย่างนั้น อาจอิสระจากเครื่องกังวล บรรดาปลิโพธทั้งหลาย อาจอิสระจากกิเสสตัณหา หรือ อาจเป็นแค่คำสวย ๆ ง่ายต่อการรับรู้ ก็ได้


อิสระ คือ เสรีภาพ ทำอะไรก็ได้ ชน คือ คน รวมกันหมายถึงคนหรือชนที่มีอิสระเสรีภาพ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับใคร ถ้าตอบตรงๆก็อาจเป็นจำพวก อัตตา

ตอบกระทู้