วัดพระแก้ว เชียงราย

เว็บบอร์ด

การปฏิบัติศาสนกิจของสงฆ์ช่วงเข้าพรรษา

เปิดอ่าน 1044 ครั้ง

อยากเรียนถามว่า ในช่วงเข้าพรรษา หากพระสงฆ์ต้องเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจต่างประเทศ จะกระทำได้หรือไม่ หากว่าไปได้ จะไปได้กี่วัน หมายถึงว่า ไม่ได้ไปจำพรรษา ตลอดช่วงเข้าพรรษา


ไปได้ภายใน 7 วัน ให้กลับมาทันอรุณของวันที่ 7 ก็คือหกวันกว่า ๆ ไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศ หากมีกิจภาระจำเป็น ก็ขออนุญาตเดินทางไปพักเเรมที่อื่นได้ เหตุจำเป็นที่กำหนดไว้มี 6 ประการด้วยกัน ท่านเรียก สัตตาหะกรณียะ เช่น ไปเยียมญาติป่วย โยมนิมนต์ เป็นต้น การไม่เข้าพรรษา เป็นอาบัติทุกกฎ คือความผิดเล็กน้อย มิใช่ความผิดใหญ่


คำถามง่ายๆนะคะ ก็เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วนี่คะ ว่าเข้าพรรษากิจที่พระสงฆ์พึงทำ และไม่พึงกระทำ พวกเราชาวพุทธรู้กันดีแล้วนะคะ


คนไม่รู้ ก็อยากรู้ ให้หายสงสัย คำตอบจากผู้รู้ หรือครูบาอาจารย์ จะทำให้กระจ่างแจ้งในใจ คนที่เป็นชาวพุทธ ก็ไม่ได้รู้ไปเสียทุกเรื่อง ถ้ารู้ไปหมด จะมีการถามตอบ ปัญหาธรรมมะ ไปทำไม คนรู้บางเรื่อง อาจจะไม้รู้ในอีกเรื่อง คนเรามีความรู้ไม่เหมือนกัน ไม่ควรดูถูกคนอื่น คนที่ไม่รู้และรู้ตัวเองว่าไม่รู้ กับคนที่ไม่รู้แต่คิดว่าตัวเอง รู้มากกว่าคนอื่น คนไหนจะมามืดไปสว่าง หรือมาสว่างไปมืด ก็อยู่ที่การรู้ และการกระทำของตนเอง สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรรม กรรมใคร ก็กรรมมัน


ขอบคุณ คุณนั่นแล อนุโมทนา สาธุ สาธุ สาธุ

ตอบกระทู้