วัดพระแก้ว เชียงราย

เว็บบอร์ด

ประเพณีลอยกระทง

เปิดอ่าน 1076 ครั้ง

ประเพณีลอยกระทงปีนี้ ได้พาเด็ก ๆ ไปลอยกระทง เพื่อให้พวกเขาได้รู้จัก สืบทอด และรักษาประเพณีโบราณที่ดีนี้ไว้ การลอยกระทงจะสอนด็ก ให้มีความอ่อนน้อมต่อธรรมชาติ ระลึกถึงบุญคุณของแม่น้ำและธรรมชาติ พร้อมทั้งช่วยกันรักษาธรรมชาตินี้ไว้ให้คนรุ่นหลัง มีการขอขมาที่ได้ล่วงเกินต่อธรรมชาติ แต่เด็ก ๆ ดูไม่ค่อยสนใจนัก พวกเขารู้เพียงแต่ว่า เมื่อวันลอยกระทงมาถึงพวกเขา ก็จะได้เล่นดอกไม้ไฟ จุดประทัด ไข่มังกร ปล่อยโคมลอยไฟ (ที่เราคิดว่าเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างมาก) และอะไรอีกหลาย ๆ อย่างที่ชวนให้คนแก่อย่างเรา ๆ ปวดเศียรเวียนเกล้า ด้วยความเสียงดัง และเสียดายตังค์ ในตอนกลางคืนได้ชมขบวนแห่ก็รู้สึกปลื้มใจกับเด็ก ๆ นักเรียน นักศึกษาที่ถูกเกณฑ์มาร่วมแห่ขบวน พวกเขาอาจจะเต็มใจ หรือถูกบังคับโดยเอาคะแนนกิจกรรมเป็นข้อต่อรอง จะเห็นความสำคัญ หรือไม่เห็นความสำคัญเราก็มิอาจคาดเดาความรู้สึกของพวกเขาเหล่านั้นได้ แต๋มันเป็นความรู้สึกที่ดีมาก ๆ สำหรับผู้ชมขบวนแห่อย่างเรา เพราะได้เห็นเด็ก ๆ เยาวชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่สำคัญนี้ อย่างน้อยพวกเขาก็อาจจะมีจิตสำนึกที่ดีงามในการเข้าร่วมกิจกรรม มีความสามัคคี ได้ร่วมกันทำงานเป็นทีม และมีความรักในประเพณีที่สำคัญนี้ และเมื่อเขาโตขึ้นมีความเป็นผู้ใหญ่มีครอบครัว พวกเขาก็คงจะสอนลูกหลานให้สืบทอดประเพณีนี้ไว้เช่นกัน ทั้งนี้ทั้งนั้นพวกเราทุกคนจะต้องเป็นผู้ที่อบรม สั่งสอน กระตุ้น โน้มน้าว และคอยสนับสนุน การทำกิจกรรมเหล่านี้ และกระทำเป็นตัวอย่างด้วย


ดิฉันไปไปเยี่ยมเพื่อนป่วยที่ รพ.เชียงรายฯ เห็นพระสงฆ์สามเณรป่วย หรือได้รับบาดเจ็บจากผลพวงของเดือนยี่เป็งหรือลอยกระทง ทั้งพระ และเณรตัวเล็กๆบางรูปนิ้วขาด หน้าตาเป็นแผลเหวอะหวะน่ากลัว และ มีบางรูปตาบอดเพราะจุดประทัดยักษ์ที่ผลิตทำเอง ดิฉันไม่เข้าใจว่า ทำไมทางหน่วยงานทางสงฆ์ หรือสำนักงานพระพุทธศาสนา หรือกรม ศาสนาไม่มีกฎอะไรเลยหรือ และทางวัดเจ้าอาวาสไม่มีมาตรการหรือ กฎในการทำโทษเรื่องแบบนี้ ดิฉันมีความเห็นว่าไม่เหมาะสมเลยคะ ที่พระภิษุ-สามเณร เล่นบ้องไฟ หรือจุดประทัดที่อันตราย ไม่เหมาะสม กับสมณะสารูป ไม่ได้ตำหนินะคะ แต่ไม่อยากให้พระเณรทำเรื่อง แบบนี้ มันผิดและอันตรายด้วยคะ


พระเณรเล่นประทัดจุดบ้องไฟไม่บาปหรอก เพราะจุดบูชา อย่าคิดมากดิ ไม่ยุติธรรมสำหรับพระเณรเลยยยยย

ตอบกระทู้