วัดพระแก้ว เชียงราย

เว็บบอร์ด

การเตรียมตัวเองระยะสุดท้าย

เปิดอ่าน 1025 ครั้ง

ได้ไปฟังเรื่อง การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ได้ความรู้ดีมาก ได้ทราบกรณีตัวอย่าง ได้ทราบสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนและสามารถนำไปปฏิบัติได้ แต่ถ้าเราเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายเสียเอง เราจะมีวิธีเตรียมตัวของเราอย่างไรในเวลาที่เหลือน้อยนิดนี้ก่อนเวลานั้นจะมาถึงในระยะเวลาอันใกล้


มีพระอาจารย์หลายท่านที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องความตาย แต่ผมว่าจากการที่ได้อ่านหนังสือและฟังการบรรยายของพระไพศาล วิสาโล จะเข้าใจง่ายและนึกภาพออกเลย ท่านจะเปรียบเทียบเรื่องต่างๆ ใกล้ตัวเรานี้แหละ ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ www.visalo.org มีสมัครโครงการเผชิญความตายอย่างสงบด้วยครับ


นั่นสิ จะเตรียมตัวตายอย่างไร? อยากให้แต่ละท่านแสดงความเห็น ถ้าเป็นอาตมา ถ้ามีเวลาพอ มีตังส์และแรง (หวังว่า ..... 55) 1. ไปไหว้พระในพุทธสถานอันศักดิ์สิทธิ์ทั้งในประเทศไทย อินเดีย เนปาล ศรีลังกา และพม่า (ภาวนาให้ 2. ทำบุญใหญ่ซักอย่างที่เป็นบุญใหญ่จริง ๆ 3. ใกล้เวลา ก็เอาภาวนาอย่างเดียว หวังได้ขั้นใดขั้นหนึ่ง


คำตอบข้อ 2 ทำบุญใหญ่ที่เป็นบุญใหญ่จริง ๆ มีอะไรบ้าง เพราะข้อนี้คิดว่าน่าจะทำได้ง่ายที่สุดใน 3 ข้อ


บุญข้อนี้ ไม่ได้หมายถึงภาวนา หรือกรรมฐาน ตั้งใจจะเป็นเรื่องทานกุศล ทานใหญ่ มหาทานอะไรทำนองนี้ แต่จะเป็นอะไรนั้น ก็คิดไว้ก่อน ตัวเลือกค่อนข้างเยอะ หวังว่า ยังมีเวลาคิด 55


ฝึกตายก่อนตาย กันบ้างก็ดีนะค่ะ เพราะเวลาเราจะตาย ธาตุในกายเราจะแตกแยกจากกันมันทรมานมาก จิตของผู้จะตายก็จะทุรนทุรายขาดสติ ก็ย่อมลงสู่อบาย แต่ถ้าเราฝึกเจริญสติ เรียนวิชาตายก่อนตายบ้างจะทำให้เราไม่ทุรนทุรายเพราะเราได้ฝึกไว้แล้วค่ะ ลองนั่งสมาธินานๆเป็นชั่วโมงๆ แล้วไม่ขยับดูนะค่ะว่าสาหัสขนาดใหน เอาจนคิดว่าจะขาดใจตายเสียให้ได้ นั่นหละค่ะ ตอนธาตุจะแตกสาหัสกว่าอีกค่ะ

ตอบกระทู้