:: เธงเธฑเธ”เธžเธฃเธฐเนเธเน‰เธง เธญ.เน€เธกเธทเธญเธ‡ เธˆ.เน€เธŠเธตเธขเธ‡เธฃเธฒเธข ::
วัดโพธิ์ Wat Pho |
 
 
โครงการ(นำร่อง)สร้างเสริมสุขภาพที่ดีสำหรับสามเณรนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม(อ.สุภัชชา พันเลิศพาณิชย์)โครงการ(นำร่อง)สร้างเสริมสุขภาพที่ดีสำหรับสามเณรนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม
อาจารย์สุภัชชา พันเลิศพาณิชย์
จากบทสัมภาษณ์อาจารย์ผ่องพรรณ เอกอาวุธผู้ ประสานงานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สืบเนื่องมาจากเมื่อพ.ศ.๒๕๕๖สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรง เสด็จที่โรงเรียนหัวแม่คำได้มีกระแสรับสั่งกับผู้บริหาร๘โรงเรียนเรื่องดูแลสุขภาพสามเณรนักเรียนและอาจารย์ผ่องพรรณ เอกอาวุธท่านว่าได้รับความรู้จากโรงพยาบาลสวนดอกว่าจากผลการตรวจเลือดสามเณรนักเรียนถึง๘o เปอร์เซ็นต์อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
ดังนั้น สวทช.โดยไบโอเทคและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)จึงได้ร่วมกันดำเนินงานตามแนวคิด๔อ.คือ อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ และอากาศ และหลังจากได้ดำเนินงานเป็นเวลา๑๘เดือนกับโรงเรียนปริยัติธรรม๘โรงพบว่าสามเณรทุกรูปชอบออกกำลังกายและสุขภาพดีขึ้น ส่วนพระสงฆ์ทั่วไปมีสุขภาพดีสุขอนามัยดีทั้งเรื่องอาหารและน้ำจากวิธีการให้ความรู้กับครูที่เป็นแกนนำในเรื่องทำอาหาร ให้ความรู้กับแม่ครัวที่เป็นชาวบ้านที่มาทำเป็นจิตอาสาให้ทำอาหารให้ถูกสุขอนามัย และอบรมเรื่องโยคะ
พระองค์ท่านยังรับสั่งว่าเด็กที่เป็นวัยรุ่นต้องออกกำลังกายที่ต้องมีการกระแทกให้มีกล้ามเนื้อจึงมีเครื่องออกกำลังกายที่ตั้งไว้ในที่รโหฐานมิดชิดเพื่อให้นักเรียนสามเณรได้ออกกำลังกาย ผลปรากฏว่า สามเณรชอบออกกำลังกายกันมาก ส่วนเรื่องอารมณ์ว่าด้วยเรื่องสวดมนต์ นั่งสมาธิและมีการจัดค่ายธรรมะในโรงเรียนปริยัติธรรมให้เป็นระบบ สำหรับเรื่อง อากาศทางมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกได้ช่วยตรวจและปรับสภาพแวดล้อมที่พักอาศัย ให้เหมาะสมถูกสุขลักษณะเริ่มจากโรงเรียนนำร่อง๘โรงก่อนเพื่อเป็นต้นแบบ โดยเริ่มจาก จังหวัด เชียงราย น่าน แพร่ และลำปาง แล้วค่อยทำจากต่อเนื่องสืบต่อไปในกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมอีก๕๒โรงในปีพ.ศ.๒๕๕๘
ดังนั้น นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ๕รอบ๖oพรรษาสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับโครงการ(นำร่อง)สร้างเสริมสุขภาพที่ดีสำหรับสามเณรนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีโดย สวทช.โดยไบโอเทคและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ให้การสนับสนุน โดยจัดแสดงนิทรรศการและมีการเสวนา๔มิติในกิจกรรม๔อ.คือ อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย รวมถึง อากาศที่ถ่ายเทอย่างเหมาะสมกับอยู่อาศัย เพื่อติดตามและประเมินผลการทำงานในระยะเวลา๑๘เดือนโดยนิทรรศการจัดแสดง ณ.วิทยาลัยสงฆ์เชียงรายเพื่อความสะดวกกับกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม๘ โรงในการเดินทางและประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถดูงานนิทรรศการตังแต่เดือนเมษายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
กระต่ายใต้เงาจันทร์
๑๑ เมษายน ๒๕๕๘

 โดย   กระต่ายใต้เงาจันทร์   e-mail:: kataynoi21@hotmail.com   IP:: 1.46.19.27   วันที่ 11 เม.ย. 2558 ( อ่าน 1024 ครั้ง)
 
ตั้งกระทู้ใหม / อ่านกระทู้ทั้งหมด
ข้อความ
รูปภาพ
ชื่อ**
อีเมล์
รหัสกันสแปม
   
 

 

 
 
 
:: วัดพระแก้ว อ.เมือง จ.เชียงราย ::
วัดพระแก้ว
เลขที่ 19 หมู่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทร. 053-711385, 053-751875
ผู้เช้าชมเว็บ 190480 ครั้ง :: กำลังออนไลน์ 47 คน
Copyright © 2016 www.watphrakaew-chiangrai.com. All Rights Reserved. :: Design by Chiangrai Enter Soft::