:: เธงเธฑเธ”เธžเธฃเธฐเนเธเน‰เธง เธญ.เน€เธกเธทเธญเธ‡ เธˆ.เน€เธŠเธตเธขเธ‡เธฃเธฒเธข ::
วัดโพธิ์ Wat Pho |
 
 
เทคนิคการเขียนการเขียนหนังสือ..แบบเรื่องเล่า...เทคนิคการเขียนการเขียนแบบเรื่องเล่า
อาจารย์ สุภัชชา พันเลิศพาณิชย์
กับ หนังสือศรัทธาที่แน่วแน่;สิบปีของชมรมสวดมนต์วันเสาร์
ก่อนอื่นต้องพิจารณาเพื่อเรียงลำดับในการเขียนตามประเด็น ดังนี้
๑.มูลเหตุจูงใจที่ทำให้เกิดชมรมสวดมนต์วันเสาร์มีปัจจัยอะไรบ้าง
เช่น บุคคล เหตุการณ์ สถานที่ นโยบาย เป็นต้น
๒.สัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง
๓.ลักษณะการเขียนเน้นความสำคัญและต้องได้คำตอบ
๓.วางโครงเรื่องเรียงตามปีพ.ศ. ๒๕๔๗-พ.ศ.๒๕๕๗ ดูเรื่องของ กิจกรรม โครงการ เรื่องปัญหาการบริหาร เรื่องการพัฒนาและการให้บริการชุมชน บรรยายกิจกรรมจากภาพ มีเหตุการณ์อะไรที่สำคัญที่สามารถนำมาเล่าย้อนหลังได้
๔.ในการเขียนกิจกรรมในทุกปีเวลาเริ่มต้น เวลาจบ ช่วงกิจกรรมทำอะไรบ้าง
มีวิทยากรบรรยายในแต่ละปีใครบ้างเช่น พระสงฆ์ ฆราวาสโดยดูจากภาพกิจกรรม
๕.กลวิธีการเขียนเนื้อหาต้องลำดับตามเหตุการณ์และต้องมีวิธีการเขียนที่สร้างแรงจูงใจผสมการเล่าเรื่องแบบเร้าพลังที่ให้ผู้อ่านไม่เบื่อ ซึ่งอาจจะมีข้อคิด คำคม คติธรรม บทกลอน คำอุปมาอุปมัย การใช้คำซ้ำให้คล้องจอง หรือว่าเขียนแบบตั้งคำถามแล้วมีคำตอบในตัวเพราะการเขียนนั้นสอนกันไม่ได้ แต่เรียนรู้ได้
๖.การดำเนินเรื่องต้องวางหัวใจของเรื่องคัดกรองเหตุการณ์ตัดข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องทิ้งไป
๗.การเขียนเกี่ยวกับศาสนาตั้งเขียนออกมาในลักษณะดีงามและเปิดประเด็นที่ไม่มีใครเคยรู้มาก่อน
๘.เมื่อเปิดประเด็นได้แล้วเราต้องรู้และได้ผลกระทบตามมาไม่ว่าจะเป็นทางบวกหรือทางลบก็ตาม
๙.ในการเขียนแบบเรื่องเล่าต้องมีเทคนิคการเขียนแบบเล่าเร้าพลังเพื่อพัฒนาคนและงานและให้ได้ความรู้นั่นมาโดยต้องให้ความรู้ที่ฝังลึกอยู่ในสมองแต่ละคนนั้นเปิดเผยไม่ว่าจะเป็นความรู้จากการปฎิบัติหรือความรู้ที่ฝังอยู่ในโลกภายในนำสู่โลกภายนอกเพื่อให้ได้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากตัวบุคคลสู่ระบบเอกสารเป็นการถ่ายทอดโดยวิธีการเล่าเรื่องที่ครอบคลุมจุดเริ่มต้น แรงบันดาลใจ กรอบแนวคิด กลยุทธ กระบวนการและกิจกรรมรวมถึงขั้นตอนและวิธีการใช้เพื่อให้เกิดขุมความรู้สู่ความสำเร็จซึ่งต้องมีทักษะสำคัญ ๒ ประการคือ สาระกับความรู้
๑o.มีทักษะการใช้ภาษาแบบวรรณศิลป์เพื่อให้เกิดอรรถรสในการอ่าน การนำเสนอและต้องมีทัศนคติที่ดีในการเขียน
ประเด็นสำคัญการเขียนสอนกันไม่ได้แต่เรียนรู้ได้จากการอ่านและการฝึกฝนบวกกับความกล้าที่ลงมือเขียนโดยเริ่มจากสิ่งที่ตนชอบหรืออยากเขียนก่อนเพราะฉะนั้น ....อย่ามัวคิด แต่ไม่ลงมือทำเพราะ..คุณจะไม่ได้เขียน...
กระต่ายใต้เงาจันทร์
๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
เวลา๑๒.๑๔ น. (เชียงราย)
 โดย   สุภัชชา พันเลิศพษริชย์   e-mail:: kataynoi21@hotmail.com   IP::   วันที่ 11 ส.ค. 2557 ( อ่าน 1527 ครั้ง)
 
ตั้งกระทู้ใหม / อ่านกระทู้ทั้งหมด
ข้อความ
รูปภาพ
ชื่อ**
อีเมล์
รหัสกันสแปม
   
 

 

 
 
 
:: วัดพระแก้ว อ.เมือง จ.เชียงราย ::
วัดพระแก้ว
เลขที่ 19 หมู่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทร. 053-711385, 053-751875
ผู้เช้าชมเว็บ 190454 ครั้ง :: กำลังออนไลน์ 41 คน
Copyright © 2016 www.watphrakaew-chiangrai.com. All Rights Reserved. :: Design by Chiangrai Enter Soft::