:: เธงเธฑเธ”เธžเธฃเธฐเนเธเน‰เธง เธญ.เน€เธกเธทเธญเธ‡ เธˆ.เน€เธŠเธตเธขเธ‡เธฃเธฒเธข ::
วัดโพธิ์ Wat Pho |
 
 
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติงานฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร นิสิตบรรพชิตและคฤหัสถ์ คณะพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่น ๕๗การศึกษาคือสิ่งพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ พระธรรมปิฎก กล่าวถึงการศึกษาว่า “การศึกษาเป็นตัวการพัฒนาและเครื่องมือสำหรับพัฒนา คือ เป็นการพัฒนาตัวบุคคลโดยพัฒนาในความเป็นคนและพัฒนาชีวิต ตัวการที่ทำให้พัฒนาคือการศึกษา เมื่อผู้เรียนมีการศึกษาอย่างนี้แล้ว ก็นำไปเป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิตและสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ การศึกษาก็กลายเป็นเครื่องมือของการพัฒนา”
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนวัดพระแก้ว จึงเห็นความสำคัญและได้ตระหนักในคุณค่าในเรื่องการศึกษาเพื่อการสร้าง คนดี คนเก่ง รับใช้สังคม ที่เน้นบริการวิชาการด้านพุทธศาสนาที่เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
พร้อมทั้งสร้างอัตตลักษณ์ ในการ หล่อหลอมบัณฑิตให้รู้จักประยุกต์ใช้พระพุทธศาสนาในการพัฒนาจิตใจมีศรัทธาในการรับใช้อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์สุขในสังคมโดยร่วม
ผู้อำนวยการห้องเรียน พระครูสุธีสุตสุนทร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่จึงขอเรียนเชิญ พุทธศาสนิกชนทุกมาร่วมแสดงความยินดีเพื่อเป็นเกียรติในงานครั้งนี้ ณ.ที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยห้องเรียนวัดพระแก้วซึ่งสถานที่ตั้งคือศาลากลางหลังเก่าบนดอยจำปี ซึ่งงานเริ่มตั้งแต่o๘.๓o น. เป็นต้นไป โดยมี พระเดชพระคุณ พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค๖ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้นิสิตบรรพชิตที่ผ่านโครงการนิสิตปฎิบัติศาสนกิจเติมปัญญาให้สังคม/นิสิตคฤหัสถ์ที่ผ่านกิจกรรมบริการสังคมครบ๒oo ชั่วโมง/วุฒิบัตรผู้สอบผ่านภาษาล้านนาและนิสิตบรรพชิตที่ชนะเลิศในการเขียนบทกลอนและเรื่องสั้นในโครงการรักการอ่านและการเรียนรู้ห้องสมุด

สำหรับพุทธศาสนิกชินผู้มีจิตศรัทธาจะตั้งโรงทานในการนำอาหาร เครื่องดื่ม ผลไม้ หรือแม้กระทั้ง ของที่ระลึก ในมาร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตพุทธศาสตรบัณฑิตบรรพชิตและคฤหัสถ์ รุ่น ๕๗จำนวน๗oรูป/คน ครั้งนี้
ติดต่อสอบถามได้ที่ พระเรวัฒน์ เรวโต เจ้าหน้าที่กิจการนิสิต โทร o๘๔-๘๗๗-๖๓๕o
อาจารย์เสฎวุฒิ อินทะจักร อาจารย์ฝ่ายกิจการนิสิตโทร o๘๙-๒๖๕-๖๕๘๑
อาจารย์ สุภัชชา พันเลิศพาณิชย์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทรo๘๗-๑๙๙๙-๓๕๓
 โดย   กระต่ายใต้เงาจันทร์   e-mail:: kataynoi21@hotmail.com   IP::   วันที่ 18 เม.ย. 2555 ( อ่าน 2447 ครั้ง)
 ความคิดเห็นที่ [1]

ทางเดินขึ้นดอยจำปี สถานที่ตั้งมจร.ห้องเรียนวัดพระแก้ว


โดย กระต่ายใต้งาจันทร์     e-mail:: kataynoi21@hotmail.com     IP::    วันที่ 18 เม.ย. 2555

ความคิดเห็นที่ [2]

การศึกษาคือการมนุษย์ให้สมบูรณ์


โดย กระต่ายใต้งาจันทร์     e-mail:: kataynoi21@hotmail.com     IP::    วันที่ 18 เม.ย. 2555

ความคิดเห็นที่ [3]

ผู้อำนวยการห้องเรียนมจร.วัดพระแก้ว พระครูสุธีสุตสุนทรและพระอาจารย์สมชาย พระวิปัสสนาจารย์ วัดโกฎแก้ว


โดย กระต่ายใต้งาจันทร์     e-mail:: kataynoi21@hotmail.com     IP::    วันที่ 18 เม.ย. 2555

ความคิดเห็นที่ [4]

ชมรมสวดมนต์วัดพระแก้วที่คอยสนับสนุนและร่วมบุญด้วยเสมอ


โดย กระต่ายใต้งาจันทร์     e-mail:: kataynoi21@hotmail.com     IP::    วันที่ 18 เม.ย. 2555

ความคิดเห็นที่ [5]

ชมรมสวดมนต์วัดพระแก้วที่คอยสนับสนุนและร่วมบุญด้วยเสมอโดย กระต่ายใต้งาจันทร์     e-mail:: kataynoi21@hotmail.com     IP::    วันที่ 18 เม.ย. 2555

ความคิดเห็นที่ [6]

ชมรมสวดมนต์วัดพระแก้วที่คอยสนับสนุนและร่วมบุญด้วยเสมอโดย กระต่ายใต้งาจันทร์     e-mail:: kataynoi21@hotmail.com     IP::    วันที่ 18 เม.ย. 2555

ความคิดเห็นที่ [7]

หนึ่งผู้ใจบุญและเสียสละ
โดย กระต่ายใต้งาจันทร์     e-mail:: kataynoi21@hotmail.com     IP::    วันที่ 18 เม.ย. 2555

ความคิดเห็นที่ [8]

หนึ่งผู้ใจบุญและเสียสละโดย กระต่ายใต้งาจันทร์     e-mail:: kataynoi21@hotmail.com     IP::    วันที่ 18 เม.ย. 2555

ความคิดเห็นที่ [9]

ชมรมสวดมนต์วัดพระแก้วที่คอยสนับสนุนและร่วมบุญด้วยเสมอโดย กระต่ายใต้งาจันทร์     e-mail:: kataynoi21@hotmail.com     IP::    วันที่ 18 เม.ย. 2555

ความคิดเห็นที่ [10]

เด็กๆที่มาปฎิบัติธรรม


โดย กระต่ายใต้งาจันทร์     e-mail:: kataynoi21@hotmail.com     IP::    วันที่ 18 เม.ย. 2555

ความคิดเห็นที่ [11]

พระนิสิตช่วยกันตัดต้นไม้บริเวณที่ตั้งมจร.วัดพระแก้วบนดอยจำปี


โดย กระต่ายใต้งาจันทร์     e-mail:: kataynoi21@hotmail.com     IP::    วันที่ 18 เม.ย. 2555

ความคิดเห็นที่ [12]

พระนิสิตช่วยกันตัดต้นไม้บริเวณที่ตั้งมจร.วัดพระแก้วบนดอยจำปี

โดย กระต่ายใต้งาจันทร์     e-mail:: kataynoi21@hotmail.com     IP::    วันที่ 18 เม.ย. 2555

ความคิดเห็นที่ [13]

บริการสังคมนำสิ่งของแจกโรงเรียนบ้านดป่งไฮ หนึ่งบริการสังคมด้วยความเสียสละ


โดย กระต่ายใต้งาจันทร์     e-mail:: kataynoi21@hotmail.com     IP::    วันที่ 18 เม.ย. 2555

ความคิดเห็นที่ [14]

พระเรวัตร เจ้าหน้าที่กิจการนิสิตและพระโกษาผู้ทำงานด้านศาสนาด้วยหัวใจและศรัทธา


โดย กระต่ายใต้งาจันทร์     e-mail:: kataynoi21@hotmail.com     IP::    วันที่ 18 เม.ย. 2555

ความคิดเห็นที่ [15]

ขยันให้จิตเรียกหนูมาทำงานเรื่อยเลยยยฮับ...

นี่หนูยังเด็กอยู่น่ะ..เมื่อไรจะมีขนมกับนมให้นูบ้างฮับบบ...


โดย กระต่ายใต้งาจันทร์     e-mail:: kataynoi21@hotmail.com     IP::    วันที่ 18 เม.ย. 2555

ความคิดเห็นที่ [16]

เมื่อไรจะเปลี่ยนตำแหน่งให้หนูสักทีฮับ...นู๊คงแก่เรียน..ขยัน..เป็นเด็กดี...ผู้ใหญ่ใจดีจะมีรางวัลให้ไหมน๊า...


โดย กระต่ายใต้งาจันทร์     e-mail:: kataynoi21@hotmail.com     IP::    วันที่ 18 เม.ย. 2555

ความคิดเห็นที่ [17]

หนูชักหิวววว...แล้วฮับบบ...


โดย กระต่ายใต้งาจันทร์     e-mail:: kataynoi21@hotmail.com     IP::    วันที่ 19 เม.ย. 2555

ความคิดเห็นที่ [18]

เที่ยงคืนแล้ว...ง่วงด้วยยย...ราตรีสวัสดิ์ฮับบบ...ง่วงงงงงนอนนนนน


โดย กระต่ายใต้งาจันทร์     e-mail:: kataynoi21@hotmail.com     IP::    วันที่ 19 เม.ย. 2555


ตั้งกระทู้ใหม / อ่านกระทู้ทั้งหมด
ข้อความ
รูปภาพ
ชื่อ**
อีเมล์
รหัสกันสแปม
   
 

 

 
 
 
:: วัดพระแก้ว อ.เมือง จ.เชียงราย ::
วัดพระแก้ว
เลขที่ 19 หมู่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทร. 053-711385, 053-751875
ผู้เช้าชมเว็บ 190460 ครั้ง :: กำลังออนไลน์ 44 คน
Copyright © 2016 www.watphrakaew-chiangrai.com. All Rights Reserved. :: Design by Chiangrai Enter Soft::