วัดพระแก้ว เชียงราย

วัตถุมงคล

กำไล/แหวนหยก

ข้อมือหยก

พระกริ่งธรรมราชา เนื้อเงิน

พระเชียงแสน 1 นิ้ว

พระเชียงแสนสิงหฺ์หนึ่ง 9 นิ้ว

พระหยกสิงห์สาม 5 นิ้ว

พระเชียงแสนสิงห์สาม 5 นิ้ว

พระเชียงแสนสิงห์หนึ่ง 9 นิ้ว

พระแก้วมรกตแขวนรถ

พระแก้วมรกตผงหยก

พระแก้วมรกตเรซิ่น 1 นิ้ว

พระเชียงแสนสิงห์หนึ่ง 1 นิ้ว

เชียงแสนสิงห์หนึ่ง 3 นิ้ว

พ่อขุนเม็งราย 15.5 นิ้ว

ใบโพธิ์พระแก้วหยกแขวนหน้ารถ

พ่อขุนเม็งรายแขวนหน้ารถ

พระแก้วมรกตไมครอน

เหรียญพ่อขุนเม็งราย

พ่อขุนเม็งรายมหาราช