วัดพระแก้ว เชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมถวายการต้อนรับสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

เปิดอ่าน 937 ครั้ง

                               ด้วยคณะสงฆ์ภาค ๖ กำหนดจัดประชุมสัมมนาพระอุปัชฌาย์ในเขตปกครองภาค ๖ ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๓ เพื่อทบทวนความรู้ ความเข้าใจในแนวปฏิบัติหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์ ในการนี้ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ กรรมการมหาเถรสมาคม จะเป็นประธานประกอบพิธีเปิดการประชุมสัมมนา   ในเวลา ๐๙.๐๐ น. 

                            ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมถวายการต้อนรับเจ้าประคุณสมเด็จ ฯ ตามวันเวลาดังกล่าว