วัดพระแก้ว เชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์

บูรณะศาลากลางจังหวัดหลังเก่า

เปิดอ่าน 1016 ครั้ง

                  ด้วยขณะนี้ จังหวัดเชียงราย ได้ย้ายที่ทำการไปที่ศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่ ใกล้สะพานแม่ฟ้าหลวง และได้มอบถวายศาลากลางจังหวัดหลังเดิม ให้คณะสงฆ์เป็นสถานที่จัดการศึกษาและจัดตั้งเป็นวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย เฉลิมฉลอง ๗๕๐ เมืองเชียงราย

                   วัดพระแก้ว ในฐานะเป็นศูนย์กลางการศึกษาและการปกครอง จึงเป็นผู้รับผิดชอบในการบูรณะปฏิสังขรณ์ศาลากลางจังหวัดหลังเดิม ให้สามารถใช้การเป็นวิทยาลัยสงฆ์ได้ ด้วยอาคารได้ก่อสร้างมาร่วม ๔๐ ปี ย่อมทรุดโทรมตามกาลเวลา ในการบูรณะเพื่อใช้ได้เป็นการชั่วคราวก่อนนั้น คาดว่า จะใช้งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท  (สามล้านบาท) ประกอบด้วย การปรับปรุงภายใน ระบบน้ำ ไฟฟ้า ขัดพื้นใหม่
ในอนาคตยังต้องพัฒนาอีกมาก

                 ในการนี้ จึงเจริญพรยังท่านที่ศรัทธา ได้ร่วมกันทำบุญตามกำลังศรัทธา เพื่อเป็นทุนในการบูรณะปรับปรุงดังกล่าว เพื่อเป็นผู้มีส่วนในการสร้างศาสนทายาท สร้างวิทยาลัยสงฆ์ให้เกิดขึ้นในเชียงราย